Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

NHỮNG THÀNH TỰU

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

 • 224
  Triệu tấn dầu thô

  224

  Tính đến cuối năm 2016 đã khai thác được trên 224 triệu tấn dầu thô từ lô 09-1

 • 31
  Tỷ mét khối khí

  31

  Tính đến cuối năm 2016 thu gom và vận chuyển vè bờ trên 31 tỷ mét khối khí

 • 74
  Tỷ USD

  75

  Tính đến cuối năm 2016 doanh thu bán dầu đạt gần 74 tỷ USD, nộp Ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam gần 47 tỷ USD

 • 7

  Mỏ dầu có giá trị thương mại

  7

  Đã phát hiện 7 mỏ dầu, khí có giá trị thương mại và nhiều cấu tạo chứa dầu, trong đó đặc biệt mỏ Bạch Hổ là mỏ lớn nhất Việt Nam

 • 450
  Giếng đã khoan

  450

  Đã khoan hơn 450 giếng bao gồm hơn 75 giếng khoan tìm kiếm, thăm dò và 327 giếng khoan khai thác

 • 50
  Công trình biển

  50

  Xây dựng trên 50 công trình biển:13 giàn khoan KT cố định 20 giàn nhẹ 02 giàn công nghệ TT 03 giàn nén khí 02 giàn duy trì áp suất vỉa 03 trạm rót dầu không bến...

 • 750
  Km Đường ống kết nối

  750

  Đã lắp đặt trên 750km đường ống kết nối tất cả các công trình nội mỏ, liên mỏ thành một hệ thống liên hoàn