Sign In

tin tức - sự kiện

Kỳ tích tìm dầu ở tầng đá móng

9/4/2018 10:33:28 AM

​Lời BBT: Nhân sự kiện Vietsovpetro kỷ niệm 30 năm Ngày khai thác tấn dầu đầu tiên từ tầng móng (6/9/1988 - 6/9/2018), BBTgiới thiệu đến Bạn đọc các bài viết của các lãnh đạo, cá nhân đã từng công tác ở Vietsovpetro, đã tham gia, chứng kiến quá trình gian khổ tìm dầu từ tầng đá móng để bạn đọc hình dung cụ thể hơn phần nào khát vọng của những người đi tìm vàng đen cho Tô quốc​


 

 
Tin nổi bật