Sign In

tin tức - sự kiện

Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016

12/28/2016 9:01:22 AM

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà làm việc Xí nghiệp Khoan và sửa giếng. Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 của Xí nghiệp Khoan và sửa giếng ...


Ngày 27 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà làm việc Xí nghiệp Khoan và sửa giếng. Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 của Xí nghiệp Khoan và sửa giếng đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc cùng các đồng chí lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Về phía Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên Ban giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị xã hội; các đồng chí Trưởng/phó phòng ban/giàn/xưởng và Chuyên viên cùng các đồng chí trong Cấp ủy chi bộ, đảng viên xuất sắc năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh,  đồng chí  Phạm Hồng Tiến - Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2016.
Năm 2016 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với XN khoan và Sửa giếng do tình hình ngân sách hạn hẹp, công tác tối ưu hóa định biên trong bối cảnh giá dầu suy giảm mạnh. Trong lúc đó Xí nghiệp còn phải giải thể 3 đội khoan , lực lượng lao động dư thừa gần 200 người phải bố trí việc làm phù hợp cho người lao động..Trước tình hình khó khăn đó, Ban lãnh đạo cùng tập thể lao động Xí nghiệp đã đoàn kết thống nhất cao, đưa ra nhiều giải pháp tối ưu, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016, đó là:
Triển khai các giải pháp: tăng cường công tác tự thực hiện, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa việc quản lý sử dụng ngân sách nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng hai Phía lần thứ 46 phê duyệt;  đến 27/12/2016: Tổng mét khoan đạt được năm 2016 là 125.139m so với kế hoạch 123.450m, đạt 101,4%; kết thúc xây dựng giếng thực hiện 33/40, đạt 82,5%; Tốc độ thương mại: 2547/2250 m/tháng máy – đạt 114%, Thời gian phi sản xuất : 2.59%  so với 5.5% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI) đây cũng là tốc độ thương mại, thời gian phi sản xuất đạt kỷ lục của Vietsovpetro từ trước đến nay. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tiết giảm chi phí: Tổng giá trị tiết giảm chi phí so với kế hoạch tối ưu hóa: 5,538triệu/1,280 triệu USD so với kế hoạch đạt 432,7 %; tổng giá trị thực hiện tiết giảm chi phí năm 2016 đạt 5 triệu USD, đạt 148% so với kế hoạch; tổng doanh thu từ dịch vụ khoan các lô ngoài 09-1năm 2016 đạt khoảng 42 triệu  USD; doanh thu dịch vụ ngoài: 176,903 triệu USD. Công tác sáng kiến, sáng chế khoa học công nghệ trong năm đã tích cực hoạt động và hoàn thành 22 đề tài khoa học - công nghệ, tổ chức 10 hội thảo cho 500 lượt người tham dự. Trong năm 2016 có 15 sáng kiến đã được Hội đồng Khoa học Vietsovpetro đã công nhận 5 sáng kiến và có hiệu quả kinh tế từ những sáng kiến này đạt hơn 3,75 triệu USD.
Đối với hàng tồn kho trên 02 năm, Xí nghiệp đã đưa vào sử dụng với giá trị 586.517 USD so với kế hoạch đặt ra 577.318 USD, đạt 102% kế hoạch năm 2016.
Đặc biệt năm 2016, Xí nghiệp Khoan và sửa giếng đã tổ chức thực hiện đạt kết quả ngoài sự mong đợi trong công tác hoàn thiện tối ưu hóa nhân lực; Tuyên truyền vận động số CBCNV đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi có 89 trường hợp, chuyển công tác 59 người, sát nhập các phòng ban, chuyển một số CBCNV xuống cơ sở sản xuất. Đến nay lực lượng lao động dôi dư đã được làm việc ổn định.
Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Đảng ủy Xí nghiệp luôn quan tâm, chăm lo  xây dựng tổ chức đảng và đảng vên. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện“ tự diễn biến„, tự chuyến hóa“ trong nội bộ.  duy trì tốt chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là các chi bộ làm việc trên biển. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm Đảng ủy, Ban giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng hệ thống sinh hoạt trực tuyến cho các chi bộ ngoài biển, nhằm giúp các chi bộ duy trì và quản lý đảng viên hàng tháng có hiệu quả, nắm bắt và theo dõi tình hình quân số đảng viên được chặt chẽ hơn. Đánh giá qua một năm việc tổ chức sinh hoạt trực tuyến cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Xí nghiệp Khoan và sửa giếng sinh hoạt nghiêm túc theo quy định và duy trì tốt về thời gian, chất lượng sinh hoạt; không còn hiện tượng 1 chi bộ phải sinh hoạt 2 lần như trước đây.
Tại Hội nghị, đồng chí Từ Thành Nghĩa, đồng chí Vũ Việt Kiều thay mặt Ban lãnh đạo Vietsovpetro phát biu: năm 2016 Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng đã khắc phục nhiều khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là sự cố gắng lớn đối với tập thể CBCNV toàn xí nghiệp. Đồng chí đánh giá trong năm có 5 công việc thắng lợi lớn của xí nghiệp: Công tác tiết giảm chi phí, tốc độ Thương mại đạt kỷ lục 2547/2250 m/Th.máy, đạt đạt 114%, , thời gian phi sản xuất: 2.59/5.5%.  Mạnh dạn sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tình hình hiện nay. Sử dụng nguồn nhân lực dôi dư. Phát huy tốt công tác sáng kiến, sáng chế, duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ đặc biệt là  sinh hoạt trực tuyến cho các chi bộ trên biển..
Đồng chí nhấn mạnh: sang năm 2017; trước tình hình khó khăn giá dầu giảm và chưa ổn định,  giải thể một đội khoan 5, lực lượng lao động tiếp tục dư thừa…Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng cần tập trung  những vấn đề quan trọng là: Thực hiện các giải pháp tối ưu về tiết giảm chi phí. Định biên lao động tối ưu hóa nhân lực. Có kế hoạch tái cơ cấu cùng Vietsovpetro.
Đồng chí  mong muốn rằng, trong giai đoạn khó khăn hiện nay tập thể lao động Xí nghiệp tiếp tục phát những những thành tích và  thế mạnh của mình, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, tạo điều kiện tốt nhất để duy trì phát triển ổn định Vietsovpetro trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành trường đã trao tặng Bằng khen Bộ Công thương cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm qua.
 
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
Đồng chí Từ Thành Nghĩa Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Vũ Việt Kiều Phó bí thư Thường trục Đảng ủy phát biểu
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang Giám đốc XN đọc báo cáo
 
Đồng chí Phạm Hồng Tiến Bí thư Đảng ủy đọc báo cáo
 
Phó Giám đốc Thứ nhất XN Khoan đọc báo cáo
 
Đồng chí Vũ Việt Kiều trao khen thưởng cho các tập thể xuất sắc
 
Đồng chí Nguyễn Thành Trường trao khen thưởng

 
 
Tin và ảnh: Anh Võ

Tin nổi bật