Sign In

tin tức - sự kiện

Hội nghị Kiểm điểm trong Ban lãnh đạo, Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Vietsovpetro

12/26/2016 1:28:04 PM

Ngày 21/12/2016, BCH Đảng bộ Vietsovpetro khóa X đã tiến hành Hội nghị lần thứ 8, kiểm điểm tự phê bình và phê bình các tập thể, cá nhân trong Ban lãnh đạo....


Ngày 21/12/2016, BCH Đảng bộ Vietsovpetro khóa X đã tiến hành Hội nghị lần thứ 8, kiểm điểm tự phê bình và phê bình các tập thể, cá nhân trong Ban lãnh đạo, Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Vietsovpetro với sự có mặt của 26/27 đồng chí ủy viên,  dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Bình – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Hội nghị đã nghe, thảo luận, góp ý, nhận xét, đánh giá và kết luận về nội dung kiểm điểm của Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Tập thể Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro, kiểm điểm của cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và thành viên Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro.
Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo, đánh giá công tác tổ chức và nội dung Hội nghị của đồng chí Phạm Thị Bình – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tóm tắt như sau: Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị kiểm điểm của Vietsovpetro được thực hiện đầy đủ, khoa học, đúng yêu cầu các văn bản hướng dẫn; các báo cáo kiểm điểm của các tập thể và các cá nhân, nhất là của hai đồng chí đứng đầu đã rất nghiêm túc kiểm điểm đánh giá cả ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế khuyết điểm và phương hướng khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu sau Hội nghị, các báo cáo kiểm điểm của các tập thể và cá nhân cần khẩn trương hoàn thiện, bổ sung nội dung, tiếp thu ý kiến tại Hội nghị để trình Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
Tóm tắt kết luận kiểm điểm của các tập thể như sau: trong năm, mặc dù có rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn lớn nhất là việc cân đối chi phí sản xuất, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro đã lãnh đạo tập thể Đảng bộ và CBCNV phía Việt Nam chung sức chia sẻ, khắc phục khó khăn, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chính như: khai thác dầu; cung cấp khí vào bờ; công tác khoan; xây dựng cơ bản; tiết kiệm chi phí; do tình hình giá dầu thấp nên doanh thu bán dầu không hoàn thành kế hoạch; công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác của Đảng bộ được thực hiện có kết quả tốt; Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị đoàn kết, đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ X đã đề ra cho năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết.
Hội nghị đã nghe trình bày dự thảo và góp ý nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Vietsovpetro năm 2017 và thông qua Nghị quyết của Hội nghị với một số nội dung sau:
1. Thông qua các báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro và các cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro
2. Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng bộ Vietsovpetro năm 2016. Ban Chấp hành Đảng bộ giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cập nhật, bổ sung nội dung theo các ý kiến góp ý tại Hội nghị để ban hành chính thức Báo cáo Tổng kết hoạt động của Đảng bộ Vietsovpetro năm 2016.
3. Thông qua nội dung các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đảng bộ Vietsovpetro gồm các nội dung trong dự thảo Nghị quyết đã trình Hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cập nhật, bổ sung nội dung theo các ý kiến góp ý tại Hội nghị để ban hành chính thức Nghị quyết của Ban Chấp hành lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.
4. Thông qua Chương trình công tác; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Vietsovpetro; giao cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, căn cứ nội dung Nghị quyết này và các văn bản kèm theo, tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đảng bộ cơ sở và các đoàn thể chính trị xã hội được phân công phụ trách để tổ chức thực hiện.
Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Hội nghị đã thông qua như sau:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ  sản xuất kinh doanh
1.1. Các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh chủ yếu:
1.1.1. Về khai thác dầu khí: triển khai các giải pháp đảm bảo khai thác an toàn với sản lượng 5,0 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên hơn 180 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.
1.1.2. Trong công tác tìm kiếm thăm dò: phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch khoan thăm dò với 14,3 nghìn mét khoan, kết thúc khoan và thử vỉa 4 giếng ở lô 09-1, khoan 4,68 nghìn mét khoan và kết thúc khoan thử vỉa 1 giếng ở lô 09-3/12. Trữ lượng dầu thu hồi dự kiến đạt gần 4,0 triệu tấn ở cả 2 lô (tính riêng phần của Vietsovpetro).
1.1.3.  Về khoan khai thác: nhằm đảm bảo quỹ giếng cho khai thác dầu khí, tiếp tục có các giải pháp để đảm bảo hoàn thành khối lượng trên 55 nghìn mét khoan khai thác, kết thúc thi công 17 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 22 lượt sửa chữa giếng khoan và cắt thân hai 28,5 nghìn mét tại 14 giếng.
1.1.4. Trong xây dựng các công trình biển: tập trung lực lượng đảm bảo tiến độ chế tạo, lắp đặt, xây dựng để đưa vào khai thác giàn nhẹ ThTC-3 trong quý II.
1.1.5. Về đầu tư trang thiết bị mới: tiếp tục công tác đóng mới 2 tàu dịch vụ (sẽ đưa vào hoạt động tháng 12/2017) và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: mở rộng công suất nén khí lô 09-1, cải hoán hệ thống công nghệ trên mỏ Rồng để tăng khả năng tách nước sản phẩm dầu,…
1.1.6. Về công tác mở rộng vùng hoạt động: thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mở ở Việt Nam, Liên bang Nga, các nước thứ ba.
1.1.7. Về doanh thu và các khoản trích nộp: Với sản lượng khai thác 5,0 triệu tấn dầu/condensate (giá kế hoạch 50 USD/thùng và sản lượng khí thiên nhiên 180 triệu m3, doanh thu năm 2017 dự kiến ở mức 1,9 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến hơn 770 triệu USD, lợi nhuận Phía Việt Nam hơn 140 triệu USD và lợi nhuận Phía Liên bang Nga gần 135 triệu USD.
1.2. Các giải pháp chủ yếu để phấn đấu hoàn hành các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh:
1.2.1. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch thực hiện các giải pháp địa-kỹ thuật và xây dựng các công trình mới đã phê duyệt trong giới hạn kinh phí được hai Phía cho phép.
1.2.2. Thực hiện các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp trong lĩnh vực khai thác để nâng cao hệ số thu hồi dầu.
1.2.3. Thực hiện các giải pháp giảm thiểu lượng dầu không khai thác được trong thời gian dừng giàn để sửa chữa và thời gian thay tàu chứa dầu.
1.2.4. Đảm bảo vận hành an toàn các công trình và hệ thống công nghệ ngoài biển, các phương tiện nổi cũng như các công trình sản xuất trên bờ.
1.2.5. Đảm bảo cung cấp kịp thời vật tư và trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động ngoài biển, trên bờ.
1.2.6. Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật về tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, năng lượng; định mức khai thác sử dụng máy móc, thiết bị, định mức lao động tiền lương, định mức chi phí quản lý nhằm quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;
1.2.7. Tiếp tục tạo điều kiện đẩy mạnh công tác dịch vụ.
1.2.8. Đảm bảo xây dựng và hoàn thành “Chương trình các Biện pháp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động” nhằm tiết giảm chi phí sản xuất.
1.2.9. Quản lý tốt dòng tiền, cân đối nhu cầu cho hoạt động sản xuất, sử dụng ngân sách hiệu quả, giảm thiểu thuê ngoài, huy động mọi nguồn lực sẵn có đảm bảo tự thực hiện nhiệm vụ.
1.2.10. Tiếp tục công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên lao động và chi phí nhân viên;
1.2.11. Vận động CBCNV thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động an toàn, phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của Vietsovpetro.
2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
2.1. Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; chỉ đạo tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tuyên giáo, truyền thông và cung cấp thông tin báo chí trong toàn Vietsovpetro; vận động toàn hệ thống hiểu, chung sức khắc phục khó khăn chung của đất nước, của ngành Dầu khí và Vietsovpetro, hạn chế những tác động tiêu cực về tư tưởng trong quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên lao động và chi phí nhân viên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 47.
2.2. Triển khai thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng, của Đảng ủy các cấp: nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
2.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13-NQ/ĐU ngày 20/10/2015 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và 02 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro (số 03-NQ/ĐU ngày 12/10/2015 “Về đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro giai đoạn 2015 – 2020”  và số 20-NQ/TVĐU ngày 07/3/2016 “về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro”).
2.4. Chuẩn bị và tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (26/5/1982 – 26/5/2017).
2.5. Chỉ đạo thực hiện, giám sát nghiêm việc thực hiện sinh hoạt hàng tháng của Ban Thường vụ, của Đảng ủy cơ sở, của các Chi ủy và Chi bộ; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt toàn thể của các đảng ủy cơ sở (kết hợp phố biến các nội dung thời sự, chính trị đảng viên quan tâm).
2.6. Chỉ đạo trọng tâm về tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt các chi bộ đảng (sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên); chỉ đạo tìm giải pháp tổ chức sinh hoạt phù hợp cho các chi bộ đặc thù, đảng viên làm việc phân tán trên biển không theo ca kíp.
2.7. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro (đầu quý IV); các đảng bộ, chi bộ cơ sở chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ (trong quý III), kiểm điểm đánh giá kết quả đạt được, điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đã đề ra.
2.8. Các đảng ủy cơ sở chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung, nhân sự để tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2019 (hoàn thành trong quý III năm 2017); chú trọng chất lượng bí thư chi bộ và cấp ủy viên đảm bảo năng lực lãnh đạo chi bộ.
2.9. Về công tác cán bộ: triển khai thực hiện kịp thời các quy định mới và tuân thủ các quy định về quản lý cán bộ của Đảng, Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh, gọn có chất lượng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; hoàn thành phê duyệt quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý cấp trực thuộc Đảng bộ Vietsovpetro (điều chỉnh bổ sung giai nhiệm kỳ 2015 – 2020; quy hoạch mới nhiệm kỳ 2020 - 2025); tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các danh sách quy hoạch trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ năm 2016.
2.10. Về kiểm tra, giám sát: triển khai đúng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Vietsovpetro đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở năm 2017 (theo hướng giám sát, kiểm tra kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo thời gian trong năm; chú trọng kiểm tra trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; kiểm tra khắc phục sớm các hạn chế khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã chỉ ra trong các biên bản kiểm tra và kiểm điểm năm 2016).
2.11. Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017; tổng kết công tác Đảng năm 2017, lập kế hoạch công tác năm 2018; chuẩn bị và tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ Vietsovpetro; thực hiện kịp thời công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.
2.12. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các hội nghị đối thoại định kỳ ở nơi làm việc hàng quý; lắng nghe, giải thích, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người lao động; quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động.
2.13. Lãnh đạo BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro chỉ đạo tổ chức tốt các đại hội cấp cơ sở và Đại hội cấp mình nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo chỉ đạo thống nhất của đoàn thể cấp trên.
2.14. Lãnh đạo thông qua hệ thống chính trị phía Việt Nam, tổ chức các hoạt động củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với phía Nga trong Liên doanh, chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ chung; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chung sức vì cộng đồng; củng cố và xây dựng văn hóa doanh nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro vì mục tiêu phát triển bền vững.
Tin: VPĐU Vietsovpetro, Ảnh: Đức Hậu
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đồng chí Vũ Nam Cường – Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ
 
Đồng chí Từ Thành Nghĩa – Tổng giám đốc trình bày báo cáo kiểm điểm Tập thể Ban Tổng giám đốc
 
Đồng chí Phạm Thị Bình – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu nhận xét và chỉ đạo
 
Đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đảng bộ Vietsovpetro

Tin nổi bật