Sign In

tin tức - sự kiện

Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng XN Khai thác Dầu khí năm 2016

12/15/2016 8:24:14 AM

Thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng XNKT kết hợp thăm quan du lịch Mũi Né, Phan Thiết được tổ chức vào ngày 10-11/12/2016.


Thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng XNKT kết hợp thăm quan du lịch Mũi Né, Phan Thiết được tổ chức vào ngày 10-11/12/2016. Tham dự có các đồng chí  trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn, các đồng chí  trưởng phòng, ban  và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 23 Công đoàn bộ phận. Việc kết hợp Hội nghị với thăm quan du lịch nhằm mục đích gặp gỡ, giao lưu để trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên, tổng hợp những kiến nghị chính đáng của người lao động để đề nghị với lãnh đạo các cấp kịp thời giải quyết, đồng thời để khuyến khích, động viên các đồng chí cán bộ công đoàn đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công đoàn XNKT.
 Hội nghị đã nhất trí cao với báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của BCH Công đoàn XNKT do đồng chí Trần Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn XNKT trình bày. Báo cáo đã nêu bật những mặt hoạt động đa dạng cũng như những thành tích đạt được của Công đoàn XNKT và khẳng định: trong năm qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn và biến động, Công đoàn XNKT đã thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý, tuyên truyền vận động và tạo được sự đoàn kết cao trong toàn Xí nghiệp cũng như xây dựng được mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.
Hội nghị đã có phần thảo luận rất sôi nổi và cởi mở. Các Công đoàn bộ phận đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, mang tính thời sự và được Ban Thường vụ trả lời thấu đáo, những ý kiến nào không thuộc thẩm quyền của Công đoàn thì được ghi nhận để chuyển tới các Phòng ban có liên quan hoặc đưa vào kiến nghị đối thoại định kỳ giữa đại diện người sử dụng lao động và người lao động của  Vietsovpetro trong thời gian tới đây.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
                                                                        
Tin và ảnh: Ban Thường vụ Công đoàn XNKT   

Tin nổi bật