Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Ông  Trần Văn Vĩnh

Điện thoại: 0936316086 – Email: vinhtv.rd@vietsov.com.vn

Chức vụ: Chánh Kỹ sư Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật, tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Hội đồng Vietsovpetro phê duyệt về khai thác, thu gom, vận chuyển và tàng trữ dầu khí. Hoàn thiện tổ chức sản xuất, đề ra và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật cho CBCNV Vietsovpetro.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ khai thác dầu khí, Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- Giàn phó giàn MSP-1, Xí nghiệp Khai thác dầu khí,  Vietsovpetro

- Giàn trưởng giàn MSP-4, Xí nghiệp Khai thác dầu khí,  Vietsovpetro

- Giàn phó giàn Nén khí Nhỏ, Xí nghiệp Khai thác các công trình khí,  Vietsovpetro

- Giàn trưởng giàn Nén khí Trung tâm, Xí nghiệp Khai thác các công trình khí, Vietsovpetro

- Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất, Xí nghiệp Khai thác các công trình khí, Vietsovpetro

- Giám đốc Xí nghiệp Vận chuyển khí, Tổng công ty Khí

- Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Vận chuyển khí, Tổng công ty Khí

- Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí

- Trưởng ban Khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất, Bộ máy điều hành, Vietsovpetro

- Giám đốc Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro

- Chánh Kỹ sư Vietsovpetro. ​

​​