Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Ông  BONDARENKO VIACHESLAV ​ ​​​​
Tel: 0916000942 – Email:bondarenko.hq@vietsov.com.vn
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc thứ I Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Nhiệm vụ: Trực tiếp lãnh đạo điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Vietsovpetro và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Vietsovpetro về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các chương trình sản xuất, sử dụng hợp lý và hiệu quả phương tiện vật tư, lao động và tiền vốn của Vietsovpetro
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ dầu khí, Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
- Kỹ sư khai thác dầu khí, Cty CP Rosneft-KrasnodarNefteGas
- Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Cty CP Rosneft-KrasnodarNefteGas
- Chánh kỹ sư Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Cty CP Rosneft-KrasnodarNefteGas
- Giám đốc Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Cty CP Rosneft-KrasnodarNefteGas
​- Trưởng Ban Quản Lý Khai thác dầu khí, Cty CP Rosneft-KrasnodarNefteGas
- Phó Ban Quản Lý Hợp Đồng Dầu Khí, Vietsovpetro
- Phó giám đốc - Chánh kỹ sư Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
- Phó Tổng giám đốc thứ I Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro


​​​​​​​