Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Ông Nguyễn Huy Tuấn

Điện thoại: 0913840873 – Email: tuannh.hq@vietsov.com.vn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Thương mại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác hợp đồng, bao gồm xác định cơ cấu hợp lý về các mối quan hệ hợp đồng kinh tế, chuẩn bị ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại.

Trình độ chuyên môn: Sỹ quan máy tàu, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh EMBA.

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- Sỹ quan trưởng ngành Cơ điện tàu HQ-11, Lữ đoàn 71, Bộ Tư lệnh Hải quân

- Sỹ quan máy, Xí nghiệp Vận tải biển, Vietsovpetro

- Nhóm trưởng nhóm phương tiện nổi, Phòng Thương mại và Dịch vụ Vietsovpetro

- Chuyên viên chính Phòng Dịch vụ và Tiếp thị Vietsovpetro

- Phó Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí Vũng Tàu

- Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn, Vietsovpetro

- Phó phòng Thương mại Vietsovpetro

- Phó Tổng giám đốc Thương mại Vietsovpetro .​