Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Ông Cao Tùng Sơn

Điện thoại: 0903949853 – Email: sonct.gm@vietsov.com.vn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Khoa học – Công nghệ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển khoa học – công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết kế và vận hành hệ thống đường ống và kho chứa dầu khí.

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

­- Kỹ sư trưởng, Phó Chánh kỹ sư thiết kế Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế,  Vietsovpetro.

­- Trưởng phòng Kỹ thuật Xí nghiệp Khai thác các công trình khí, Vietsovpetro

­- Giám đốc Xí nghiệp Khai thác các công trình khí, Vietsovpetro

­- Phó Tổng Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí, Giám đốc Nhà máy đạm Phú Mỹ

­-  Phó ban Quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

­- Giám đốc Xí nghiệp Khai thác các công trình khí, Vietsovpetro

­-  Phó Tổng giám đốc Khoa học – Công nghệ Vietsovpetro .

​ 

 ​