Sign In

tin tức - sự kiện

Đoàn cơ sở Xí nghiệp Xây lắp tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

12/2/2019 3:07:17 PM

​Thực hiện hướng dẫn số 16-HD/ĐTN-VSP ngày 01/07/2019 về việc Tổ chức Đại hội Chi đoàn và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng ngày 29/11/2019, Đoàn cơ sở XN Xây lắp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022. 


 ​Thực hiện hướng dẫn số 16-HD/ĐTN-VSP ngày 01/07/2019 về việc Tổ chức Đại hội Chi đoàn và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng ngày 29/11/2019, Đoàn cơ sở XN Xây lắp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022. ​Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của XN Xây lắp giai đoạn 2017 - 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên giai đoạn 2020 - 2022.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, có đồng chí Võ Văn Châu  – Bí thư Đoàn Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật  – Phó Bí thư Đảng ủy XN Xây lắp , đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Chủ tịch Công Đoàn XN, đồng chí Nguyễn Mạnh Thạch – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà  – Trưởng Ban Nữ công  XN và BCH Đoàn cơ sở cùng các bạn ĐVTN ưu tú đại diện cho 02 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở XN.

Trong giai đoạn 2017 – 2019, mặc dù có những khó khăn nhất định trong phong trào hoạt động Đoàn do đặc thù công việc của XN Xây lắp cũng như việc tái cơ cấu tổ chức , tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và các cấp Đoàn liên doanh, tranh thủ được sự ủng hộ của Công đoàn và Ban lãnh đạo XN, công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở XN Xây lắp đã diễn ra rất sôi nổi và đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ. Đoàn cơ sở đã vinh dự được xếp loại Cơ sở đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2017 và được vinh dự nhận Bằng khen của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương trong năm này. Và năm 2018, Đoàn cơ sở nhận được Bằng khen của Đoàn Tập đoàn về công tác Đoàn và Phong trào thanh niên.

Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết, đồng chí Hoàng Minh Thái – Bí thư Đoàn cơ sở XN đã trình bày “Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2017 – 2019"; đồng chí Đặng Đình Bình  – Phó Bí thư Đoàn Cơ sở  trình bày “Phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Đoàn thanh niên giai đoạn 2020 – 2022"; đồng chí Trần Thị Hương - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở đã trình bày “Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn cơ sở gia đoạn 2017-2019" . Toàn bộ nội dung văn kiện đã tổng kết được tình hình chung của Đoàn cơ sở trong giai đoạn nửa nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh đó cũng chỉ rõ ra các ưu – khuyết điểm, để từ đó đánh giá được các nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra bài học kinh nghiệm cho phong trào đoàn thanh niên trong giai đoạn tới.

Giai đoạn 2017 – 2019 có thể được xem là một năm khá thành công đối với phong trào đoàn thanh niên của Đoàn cơ sở XN, một số chỉ tiêu đã được hoàn thành và hoàn thành vươt mức:

- Tổng số tiền an sinh xã hội và hiện vật cho các hoạt động từ thiện là 127.850.000 vnd , đạt 100 % kế hoạch.
- Có 09 công trình, phần việc thanh niên vượt mức 100% kế hoạch.
- Có 11 ý tưởng, sáng kiến sáng chế do các bạn đoàn viên là tác giả hoặc đồng tác giả đạt 220% kế hoạch.
- Giới thiệu 11 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng đạt 220 % kế hoạch.
- Có 8 đoàn viên được kết nạp Đảng trong giai đoạn này, đạt 200% kế hoạch.


Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật  – Phó Bí thư Đảng ủy XN Xây lắp đã ghi nhận những phần việc mà Đoàn thanh niên đã làm được trong giai đoạn vừa qua. Hiện tại số lượng ĐVTN là 180 đồng chí, chiếm 20% số lượng CBCNV của toàn XN. Đồng thời, đồng chí khẳng định “ĐVTN là lực lượng trẻ, lực lượng nòng cốt và tiên phong, đi đầu trong công tác sản xuất, phong trào sáng kiến sáng chế và các hoạt động đoàn thể, vì thế ĐVTN cần nâng cao hơn nữa vị thế của mình, không ngại khó khăn, gian khổ mà luôn phải cố gắng, nâng cao công tác chuyên môn và nghiệp vụ". Bên cạnh đó, nắm rõ tâm tư và nguyện vọng của các ĐVTN làm việc trên công trình biển, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật cũng đã chỉ đạo Đoàn cơ sở nên có những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các Chi đoàn với nhau hoặc với các đơn vị khác, để tạo sân chơi cho toàn thể ĐVTN trong đơn vị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Châu cũng có những chia sẻ, góp ý để công tác Đoàn và Phong trào thanh niên ở XN Xây lắp phát triển vững mạnh hơn. Đồng chí đã biểu dương các thành tích trong giai đoạn vừa qua của Đoàn thanh niên XN Xây Lắp, đồng thời cũng mong muốn các ĐVTN tại đơn vị tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị trong và ngoài Vietsovpetro; đẩy mạnh việc đăng khí công trình, phần việc thanh niên; thực hiện nhiều sáng kiến, sáng chế, hợp lý hóa sản xuất để tiết giảm chi phí cho Vietsovpetro. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã đóng góp một số ý kiến hoàn thiện bản dự thảo Nghị quyết và luôn quan tâm, đồng hành cùng với công tác đoàn, phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở XN.

Sau gần 02 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, cùng với ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Đảng ủy XN và ý kiến thảo luận của các bạn ĐVTN tại đơn vị, Hội nghị đã thống nhất 100% thông qua Nghị quyết.

 

 

Đồng chí Hoàng Minh Thái – Bí thư Đoàn thanh niên XN Xây Lắp KS&SC trình báy báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ. 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật – Phó Bí thư Đảng ủy XN phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Võ Văn Châu – Bí thư Đoàn thanh niên Vietsovpetro phát biểu & góp ý tại hội nghị

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

 

Bài và ảnh: ĐTN XN Xây lắp


Tin nổi bật