Sign In

tin tức - sự kiện

Vietsovpetro đã hoàn thành công tác xây lắp trên bờ và hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn BK-20

9/27/2019 7:11:04 AM

Thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-XDCB ngày 29 tháng 08 năm 2019 của Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, ngày 23.09.2019 tại khu vực bãi chế tạo, phòng Xây dựng cơ bản,


Thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-XDCB ngày 29 tháng 08 năm 2019 của Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, ngày 23.09.2019 tại khu vực bãi chế tạo, phòng Xây dựng cơ bản, XN Xây lắp cùng các phòng ban Bộ máy điều hành và Xí nghiệp liên quan đã tổ chức buổi nghiệm thu thành công Khối thượng tầng giàn BK-20 thuộc mỏ Bạch Hổ.

Khối thượng tầng giàn BK-20 có khối lượng 897 tấn được thiết kế theo dạng giàn unmaned với sàn Sub-Main Deck và sân đậu trực thăng được tổ hợp chung vào khối thượng tầng. So với các công trình trước có nhiều hạng mục phải đi mua/thuê chế tạo thì công trình BK-20 đã được các đơn vị thành viên trong Vietsovpetro tự thiết kế, mua sắm và chế tạo nhiều hạng mục quan trọng như các bình áp lực, các Skid như Inlet Manifold Skid, Gaslift Distribution Skid, Gaslift Filter, các Shelter như Standby Diesel Generator & Air Compressors Room, Electrical & Instrument Room, Living Room, Transformer Room, Battery Room (XN Xây lắp và các đơn vị thi công thực hiện); các hệ thống MCC, ICSS và tủ điều khiển đầu giếng WCP do XN Cơ điện thực hiện.

Vào lúc 5h30 sáng ngày 25.09.2019 Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã phối hợp với các nhà thầu phụ Lilama 18 và Vietranstimex tiến hành hạ thủy Topside giàn BK-20 xuống sà lan VSP-05 thành công.

Dự kiến ngày 29.09.2019, khối thượng tầng BK-20 sẽ được đưa ra lắp đặt trên biển. XN Xây lắp được giao là đơn vị thực hiện công tác lắp đặt, đấu nối hoàn thiện công trình ngoài biển; phối hợp cùng các đơn vị bạn như XN Khai thác, XN Cơ điện, Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện công tác Commissioning  chạy thử; đảm bảo kế hoạch First Oil vào cuối tháng 10 năm 2019 như kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh của công trình:


​ 

Bài và ảnh: Đặng Quang Dương – XN Xây lắpTin nổi bật