Sign In

tin tức - sự kiện

Công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường của Vietsovpetro trong tháng 8 năm 2019

9/5/2019 8:06:37 AM

 Trong tháng 8 năm 2019, ngoài những công trình sản xuất được bố trí thanh tra của Trung tâm AT&BVMT trực theo quy định, công tác kiểm tra ATSKMT cấp III trên các công trình biển, bờ và tàu thuyền tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đã kiểm tra 12 công trình biển, 03 công trình bờ...


            Trong tháng 8 năm 2019, ngoài những công trình sản xuất được bố trí thanh tra của Trung tâm AT&BVMT trực theo quy định, công tác kiểm tra ATSKMT cấp III trên các công trình biển, bờ và tàu thuyền tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đã kiểm tra 12 công trình biển, 03 công trình bờ; Ban hành quyết định chuẩn bị cho các đơn vị và công trình Vietsovpetro làm việc trong các ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2019; lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra trước kỳ nghỉ lễ đảm bảo an toàn tuyệt đối (các công trình đã kiểm tra như: XN Dịch vụ, XN Xây lắp, XN Khoan, TTAT&BVMT, XN Vận tải biển, XN Khai thác, XN Cơ điện, XN Địa vật lý, Viện Nhipi, TT CNTT&LL, XN Khí, Tòa nhà Bộ máy điều hành, TTYT, Ban ĐSNƠ, Tiểu khu 5 tầng).

            Phòng ATSKMT đã bảo vệ thành công các tài liệu ATSKMT trước các cơ quan chức năng, gồm:

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng giàn BK-20 khu vực phía tây nam mỏ Bạch Hổ" do Bộ Tài Nguyên và Môi trường thẩm định ;

+ Hồ sơ quản lý an toàn cho giai đoạn vận hành mỏ Cá Tầm và hồ sơ quản lý an toàn cho giếng khoan thăm dò 12/11/TN-4X tại Bộ Công Thương.

+ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Vietsovpetro (phiên bản 02) và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại mỏ Cá Tầm tại Ủy ban Quốc gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Về công tác huấn luyện, tuyên truyền: đã tổ chức 09 lớp học, hội thảo cho CBCNV Vietsovpetro. Cụ thể:

+ Ngoài công tác huấn luyện ATSKMT theo tài liệu VSP-000-ATMT-460 tại TTAT&BVMT, hoàn thành 30 lớp phòng cháy chữa cháy cho đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy, cán bộ công nhân viên làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao theo thông tư 66/2014/TT-BCA.

+ Ngày 07/8/2019 & 28/8/2019 đào tạo nội bộ 02 lớp “An toàn khi làm việc với thiết bị nâng" cho các CBCNV chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành các thiết bị nâng hạ trên các công trình biển và công trình bờ của các đơn vị cơ sở với 241 CBCNV tham gia.

+ Từ ngày 26/8-28/8/2019 tổ chức khóa đào tạo nội bộ “Khái niệm về Vision Zero. Phát triển trách nhiệm cá nhân" cho 20 CBCNV Việt và Nga, bao gồm: lãnh đạo các Phòng/ban BMĐH, lãnh đạo các đơn vị cơ sở.

+ Ngày 22/8/2019 tổ chức Hội thảo “Các bài học kinh nghiệm từ các vụ TNLĐ, sự cố, tai nạn sản xuất xảy ra với các thiết bị nâng hạ trên các công trình của Vietsovpetro trong những năm gần đây" cho 132 CBCNV, bao gồm: Đại diện lãnh đạo các đơn vị cơ sở, các cán bộ lãnh đạo, đốc công, chỉ huy trên các công trình sản xuất của Vietsovpetro, người chịu trách nhiệm về an toàn thiết bị nâng tại đơn vị và các công trình, các cán bộ làm công tác an toàn tại các đơn vị cơ sở.   

Ngoài ra, phòng ATSKMT còn hỗ trợ XN Địa vật lý đón tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương, Bộ Công an và các Sở/ban ngành của tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu về việc xem xét cấp Giấy chứng nhận dịch vụ bắn nổ mìn của Bộ Công Thương và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ bắn nổ mìn thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.     

Về tình hình tai nạn - sự cố, trong tháng 8 năm 2019: Không xảy ra tai nạn - sự cố nào. Tiến hành thành lập các đoàn điều tra các sự vụ trong tháng 7 năm 2019.

 

 

 

Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương, Bộ Công an làm việc với XN Địa vật lý GK

 

Toàn cảnh buổi Hội thảo “Các bài học kinh nghiệm từ các vụ TNLĐ, sự cố, tai nạn sản xuất xảy ra với các thiết bị nâng hạ trên các công trình của  Vietsovpetro trong những năm gần đây"

 

Toàn cảnh lớp đào tạo nội bộ về “An toàn khi làm việc với thiết bị nâng"

Tin và ảnh: Phòng ATSKMT


Tin nổi bật