Sign In

tin tức - sự kiện

Tình hình thực hiện kế hoạch của Vietsovpetro trong 6 tháng đầu năm 2019

7/8/2019 9:34:39 AM

​​​Khai thác dầu/condensate:  6 tháng đầu năm 2019 đã khai thác được 1.920,9 nghìn tấn dầu/condensate (đạt 107,8% kế hoạch).


 

 

1. Khai thác dầu khí và đưa khí vào bờ:

Khai thác dầu/condensate:  6 tháng đầu năm 2019 đã khai thác được 1.920,9 nghìn tấn dầu/condensate (đạt 107,8% kế hoạch).

- Khối lượng khí thiên nhiên đã khai thác 75 triệu m3 (121,1% kế hoạch).

Về bơm ép: đã bơm vào vỉa 3,2 triệu m3 nước (đạt 94,8% kế hoạch).

Về đưa khí vào bờ: đạt 534,3 triệu m3 (205% kế hoạch).

Khí dùng cho gazlift: đã sử dụng 1.312,2 triệu m3 khí cho khai dầu bằng gazlift tại Lô 09-1 (88,8% kế hoạch).

2. Công tác khoan:

Khoan thăm dò: đã khoan 4.407 mét tại Lô 09-1.  

Khoan khai thác:  Tại Lô 09-1 đã khoan 12.505 mét (102,8% kế hoạch).

Tại Lô 09-3/12 đã khoan 18.254 mét (đạt 143,1 % kế hoạch).

3. Xây dựng công trình biển:

Khối lượng gia công kết cấu kim loại từ đầu năm đạt 8.698,5 tấn (107,5% kế hoạch), thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 5.450,8 tấn kết cấu kim loại (101,1% kế hoạch), công tác chống ăn mòn 103.333,0 m2 (98,6% kế hoạch), tháo dỡ 01 công trình và lắp đặt 21,2 km đường ống ngầm.

4. Về doanh thu bán dầu khí và các khoản trích nộp:

- Tại Lô 09-1: Doanh thu từ bán dầu/condensate đạt 944,8 triệu USD (115,7% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 397,3 triệu USD (119,0% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam – 76,2 triệu USD (125,5% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 73,5 triệu USD (125,9% kế hoạch).

- Tại Lô 09-3/12 (Phần của VSP): Doanh thu từ bán dầu/condensate đạt 31,6 triệu USD (108,4% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 10,5 triệu USD (112,2% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam – 2,2 triệu USD (100,5% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 2,1 triệu USD (100,5% kế hoạch).

 

Tin: P. Kinh tế KH VSP

​ 


Tin nổi bật