Sign In

tin tức - sự kiện

Công tác ATSKMT của Vietsovpetro trong tháng 5 năm 2019

6/5/2019 4:47:29 PM

Trong tháng 5/2019, Vietsovpetro đã bắt đầu triển khai 30 lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên làm việc trong môi trường có nguy hiểm cháy nổ, theo thông tư 66/2014-TT-BCA, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2019.


            Trong tháng 5/2019, Vietsovpetro đã bắt đầu triển khai 30 lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên làm việc trong môi trường có nguy hiểm cháy nổ, theo thông tư 66/2014-TT-BCA, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2019.

            Tổ chức 4 đợt Hội thảo truyền thông về kiểm soát việc vận chuyển, sử dụng đồ uống có cồn và chất kích thích trên các công trình của Vietsovpetro cho 2404 cán bộ công nhân viên.

            Đã bảo vệ Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án: “Sơ đồ công nghệ phát triển mỏ Rồng Lô 09-1, điều chỉnh, 2017" tại Bộ TNMT.

Trong tháng 5 năm 2019 Vietsovpetro đã tổ chức công tác đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động.

Hưởng ứng tháng AT-VSLĐ và tháng Công nhân từ ngày 01 đến 31/5/2019 Vietsovpetro tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực với mục đích rà soát lại hiệu quả của công tác AT-VSLĐ, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và triển khai những biện pháp tăng cường nhằm khắc phục những sự chưa phù hợp và cải tiến liên tục hệ thống quản lý ATSKMT để đảm bảo an toàn và điều kiện lao động tốt nhất cho người lao động.

Ngày 29/5/2019 Phòng ATSKMT đã phối hợp với Ban ĐSNỞ tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại TNLV XN Xây lắp và XN Dịch vụ với mục đích kiểm tra đánh giá khả năng thường trực, tính sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chữa cháy tại chỗ của đơn vị, cũng như nâng cao vai trò trách nhiệm của các lực lượng tham gia khi có sự cố cháy nổ và kỹ năng thoát hiểm của CBCNV khi có sự cố xẩy ra.

Để hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2019 với chủ đề ô nhiễm không khí, ngày 29/5/2019 Vietsovpetro đã tổ chức hội thảo về tình hình ô nhiễm không khí, trình bày tổng quát về các các hoạt động thiết thực của Vietsovpetro trong việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nhiên liệu, thu gom và tận dụng khí đồng hành trong quá trình khai thác, giảm đáng kể lượng khí thải vào môi trường. Bên cạnh đó cũng trình bày các giải pháp mới sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời cho cán bộ công nhân viên, và nhận được nhiều sự quan tâm.

            Trong tháng 5 năm 2019 đã xảy ra 01 vụ tai nạn sinh hoạt tại giàn RP-2. Nguyên nhân là trong lúc ngủ say, nạn nhân bị ngã rơi từ giường tầng trên xuống sàn nhà.

 


Hội thảo Ô nhiễm không khí – hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2019 tổ chức tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro ngày 29/5/2019.

 

Thực tập phương án chữa cháy tại tòa nhà XNXL-XNDV ngày 29/5/2019

 

 

Tin và ảnh: Phòng ATSKMTTin nổi bật