Sign In

tin tức - sự kiện

Năm 2018 Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro dành 28 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

3/19/2019 7:33:22 AM

​Trong năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và gia tăng trữ lượng thu hồi dầu nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch khai thác dầu, khí của Vietsovpetro, song công tác An sinh xã hội luôn được lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro quan tâm, chú trọng.
Trong năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và gia tăng trữ lượng thu hồi dầu nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch khai thác dầu, khí của Vietsovpetro, song công tác An sinh xã hội luôn được lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro quan tâm, chú trọng.


Chương trình, công tác ASXH của Vietsovpetro năm 2018 là tiếp tục thực hiện các công trình theo kế hoạch năm 2017, các công trình do Vietsovpetro tự thực hiện trong năm 2018 cùng các công trình ASXH do Tập đoàn Dầu khí phân bổ. Việc thực hiện công tác này đã được triển khai tích cực ngay từ khi có phân bổ của Tập đoàn Dầu khí và phù hợp với hạn mức được Hội đồng hai Phía phê duyệt. Tổng số tiền đã giải ngân cho công tác ASXH của Vietsovpetro năm 2018 đạt khoảng 28 tỷ đồng, trong đó phần chi phí do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao nhiệm vụ cho Vietsovpetro thực hiện khoảng 13 tỷ đồng, Vietsovpetro tự thực hiện là 15 tỷ đồng. Phần lớn các dự án hỗ trợ tập trung ở các lĩnh vực xây dựng những công trình cho giáo dục (Trường học tại Xín Mần Hà Giang; huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; huyện Cẩm Khê Phú Thọ….); xây dựng cầu, đường ở các vùng nông thôn (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An); Tài trợ xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa trên cả nước; Hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ thực hiện chương trình “Ngân hàng bò cho người nghèo"; Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi) và công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, thân nhân Liệt sỹ.


Ngoài việc thực hiện chương trình ASXH theo kế hoạch đã được phê duyệt hằng năm, các đơn vị cơ sở thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội  : Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công  đã tổ chức các chương trình từ thiện như xây nhà đại đoàn kết, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Số tiền này đều do CBCNV các đơn vị, tổ chức tự nguyện đóng góp.

 

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, phát huy truyền thống tốt đẹp đã được xây dựng và giữ gìn trong 38 năm qua, Vietsovpetro tiếp tục triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đa dạng hóa các chương trình hoạt động để đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện và hướng đến cộng đồng.

 

                                                           Tin & Ảnh: Văn phòng Vietsovpetro


Tin nổi bật