Sign In

tin tức - sự kiện

Vietsovpetro tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Tổng kết 10 năm thực hiện công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.

6/22/2020 7:33:14 AM

​Chiều ngày 19/6, tại Tòa nhà làm việc của Bộ máy Điều hành, số 105 – Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu , Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 782/NQ-TV của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.


Chiều ngày 19/6, tại Tòa nhà làm việc của Bộ máy Điều hành, số 105 – Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu , Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 782/NQ-TV của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Phía Vietsovpetro, có đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, các đồng chí trong Ban tổng giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và gần 300 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Tín – Chánh Kinh tế Vietsovpetro đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và Phương hướng nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

Theo báo cáo,  trong giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng được sự quan tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Tập thể CBCNV Vietsovpetro đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua được đề ra. Công tác thi đua khen thưởng của Vietsovpetro đã được đổi mới và nâng cao chất lượng, có nhiều cải tiến về nội dung, hình thức và đã lôi cuốn được nhiều người hăng hái tham gia. Kết thúc các đợt thi đua đều có sơ tổng kết, đánh giá, khen thưởng động viên kịp thời và đặc biệt đã chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.Vietsovpetro tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của đơn vị nói riêng và Tập đoàn Dầu khí nói chung. Cụ thể:

            Giai đoạn từ 2016 đến 2020 Vietsovpetro hoàn thành và hoàn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tổng sản lượng khai thác ước đạt 20,7 triệu tấn dầu, trong đó lượng dầu khai thác tăng thêm nhờ thực hiện các giải pháp công nghệ gia tăng sản lượng ước đạt 2,5 triệu tấn, chiếm 12,3% tổng sản lượng dầu khai thác được Đưa vào bờ ước đạt 6,86 tỷ m3 khí. Gia tăng trữ lượng thu hồi khoảng 11 triệu tấn; có 8 phát hiện dầu khí, trong đó có 5 phát hiện dầu khí đạt trữ lượng thương mại để xây dựng các giàn BK mới và 2 phát hiện đã đưa vào khai thác từ giàn sẵn. Khoan 588 nghìn mét khoan thăm dò và khai thác, tốc độ thương mại đạt 2.367 m/tháng.máy. Xây dựng và đưa vào hoạt động 06 công trình khai thác dầu khí.

Doanh thu bán dầu ước đạt 9,38 tỷ USD. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 5,62 tỷ USD.         

            Về công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giai đoạn 2016-2020 tiếp tục diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều thành tích. Trong giai đoạn qua có 758 giải pháp đăng ký. Hội đồng sáng kiến sáng chế Vietsovpetro đã công nhận 511 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 50,84 triệu USD, trong đó dẫn đầu phong trào là các đơn vị: Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Xí nghiệp Khí và Xí nghiệp Xây lắp. Có 04 giải pháp đã được cấp bằng sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Nhiều đơn vị trước đây chưa có phong trào sáng kiến sáng chế nhưng trong giai đoạn này đã bước đầu có đơn đăng ký, tuy số lượng chưa nhiều nhưng là điểm sáng tích cực đáng biểu dương. Trong giai đoạn 2016-2020, Vietsovpetro đã có 21 giải pháp được công nhận Sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí, 47 giải pháp đạt giải cao trong các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 9 giải pháp được giải thưởng tại Hội thi sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIOTEC), 2 cụm công trình khoa học đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ.

Về công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tối ưu hóa định biên lao động,  từ năm 2015 đến nay, Vietsovpetro đã thực hiện khối lượng rất lớn công việc về sắp xếp, điều chuyển, sáp nhập nhiều phòng, ban, bộ phận ở các đơn vị trùng lắp hoặc gần chức năng với nhau, giải thể các đơn vị bộ phận giảm hoặc không còn việc làm... để tập trung nguồn lực, giảm chi phí gián tiếp, nâng cao năng suất lao động, phù hợp với quá trình điều chỉnh công nghệ và khối lượng công việc yêu cầu.

Trong công tác cung cấp dịch vụ, Vietsovpetro đã tiếp tục phát huy thế mạnh cung cấp dịch vụ ở hai lĩnh vực chính: Vận hành khai thác mỏ và chế tạo lắp đặt công trình biển. Tổng doanh thu từ cung cấp dịch vụ ngoài giai đoạn 2015-2019 đạt 1,17 tỷ USD (đạt 110% so với kế hoạch).

Đặc biệt, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn 2015-2019, Vietsovpetro đã thực hiện hoán cải và nâng cấp thành công 08 nhà giàn DKI, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ, tiến kiệm nhiều tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, Vietsovpetro đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng việc trao tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý: được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba năm 2016, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất năm 2015, Cờ Thi đua Chính phủ năm 2016 và nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng của Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tập đoàn Dầu khí và nhiều tỉnh thành trong giai đoạn 2015 - 2020.

Các đơn vị trực thuộc nhận được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, cụ thể: Huân chương Lao động hạng nhì cho 06 cá nhân; Huân chương Lao động hạng ba cho 01 tập thể và 05 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 12 cá nhân; Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương: 73 cá nhân; Chiến sỹ thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 21 cá nhân cùng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Quốc Phòng và Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nêu rõ những hạn chế và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để khắc phục trong giai đoạn tới.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm tới, Vietsovpetro xác định mục tiêu tổng quát là cần tập trung mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu do Đại hội Đảng bộ Vietsvopetro lần thứ XI thông qua về sản xuất kinh doanh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cung cấp dịch vụ và thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng... với những nội dung, hình thức và giải pháp cụ thể, phong phú nhằm phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc của Tập đoàn Dầu khí, đạt Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp hoặc Cờ thi đua của Chính phủ, được Nhà nước tặng 01 danh hiệu cao quý nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Hội nghị đã lắng nghe  tham luận của Phòng Kỹ thuật sản xuất BMĐH, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí và Công đoàn Vietsovpetro. Các tham luận đã đi sâu vào các vấn đề cụ thể, về những măt tích cực và hạn chế của từng lĩnh vực, đưa ra các giải pháp tối ưu để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

          Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietsovpetro thay mặt cho Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã phát động phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025, vì sự phát triển ổn định, bền vững của tập thể lao động quốc tế Anh hùng với nội dung cụ thể là:

  • Tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch từng năm từ năm 2020 đến 2025;  
  • Bảo đảm an toàn lao động cho con người, thiết bị, an toàn khai thác mỏ và bảo vệ môi trường;
  • Đưa ra các giải pháp nâng cấp/hiện đại hóa, kéo dài tuổi thọ công trình nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục các mỏ tại Lô 09-1 và các mỏ kết nối, Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin để tối ưu hóa chế độ khai thác nhằm kéo dài thời gian khai thác mỏ, tăng hệ số thu hồi Đẩy mạnh tận thăm dò và thăm dò dầu khí tại các lô hiện hữu; Tập trung nghiên cứu và đầu tư các lô có khả năng phát hiện các mỏ dầu khí; đưa các mỏ dầu khí sau khi thẩm định trữ lượng thương mại vào khai thác sớm nhằm duy trì ổn định sản lượng khai thác;
  • Thi đua nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp tối ưu hóa sản xuất, áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành để nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của Vietsovpetro;
  • Thi đua gia tăng khối lượng và giá trị dịch vụ trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng công trình biển (EPC) và lĩnh vực vận hành bảo trì các công trình khai thác dầu khí biển (O&M), nghiên cứu, đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường hợp tác, phối hợp đầu tư khai thác năng lượng gió trên biển.
  • Thi đua lao động sáng tạo, tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và định biên lao động, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động.

    Tại hội nghị, với sự chứng kiến của các đại biểu, đại diện 4 đơn vị là XN Xây lắp, XN Vận tải biển, XN Khai thác DK, XN Cơ điện đã thực hiện nghi thức cam kết thi đua: quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo an toàn xây dựng công trình BK-21, công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

              Dịp này, Vietsovpetro cũng đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

 

Chiều cùng ngày, Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 782/NQ-TV của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã trình bày Báo cáo tổng kết tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết. Báo cáo nêu rõ: Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Vietsovpetro luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ và vấn đề bình đẳng giới. Ngày càng nhiều chị em được đưa vào quy hoạch; được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị; được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng trong Vietsovpetro; lao động nữ được tham gia vào mọi vị trí, lĩnh vực, chế độ của người lao động được trả theo thành quả và vị trí công việc không phân biệt là nam hay nữ, công khai trong các quy chế, quy định. Ngoài ra, hàng năm và theo từng giai đoạn, Vietsovpetro đều xây dựng các mục tiêu về bình đẳng giới với các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước và giai đoạn sau cao hơn các giai đoạn trước với mục đích là ngày càng nâng cao các quyền cho lao động nữ, giúp lao động nữ trong đơn vị được bình đẳng với nam giới về mọi mặt. Vietsovpetro đã luôn đảm bảo việc thực hiện hợp đồng lao động và chính sách đối với lao động nữ theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, môi trường làm việc phù hợp với lao động nữ; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của lao động nữ; thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ, phản ánh kịp thời với lãnh đạo chuyên môn, tạo điều kiện để lực lượng lao động nữ có việc làm và thu nhập ổn định; tăng cường đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền giáo dục nhận thức cho lao động nữ trong việc chăm lo sức khỏe cho gia đình và bản thân, thực hiện tốt công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Bên cạnh đó, Ban VSTBPN & BĐG cũng triển khai nhiều chương trình mang tính thiện nguyện, nâng cao tinh thần tương thân, tương ái trong chị em và chia sẻ những khó khăn cùng cộng đồng xã hội…

Trên thực tế, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 782/NQ-TV của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường công tác cán bộ nữ trong tình hình mới, Vietsovpetro luôn làm tốt công tác này. Cụ thể: Vietsovpetro hiện có 896 nữ CNLĐ. Có 67 nữ (7,48%) có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ; trình độ đại học: 455 nữ (50,78%); số còn lại là trung cấp và lao động phổ thông. Hiện nay có 50 nữ/ tổng số cán bộ 578 người là lãnh đạo quản lý các cấp, trong đó có 9 nữ trưởng/phó phòng ban BMĐH chiếm tỷ lệ 8,63% so với   năm 2009 có 13 lãnh đạo nữ / tổng 311 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, trong đó 3 nữ là lãnh đạo cấp đơn vị và phòng ban BMĐH.

Về tổ chức Đảng và đảng viên, hiện có  có 246 đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 10,53%, có 37 nữ tham gia cấp ủy các đơn vị, có 1 nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro.  

Về tổ chức đoàn thể hiện có 01 Ban Nữ công cấp Vietsovpetro và 15 Ban Nữ công cơ sở; 01 nữ/5 người trong Ban Thường vụ Công đoàn Vietsovpetro; 3 nữ/19 người trong Ủy viên BCH Công đoàn VSP; Nữ Chủ tịch Công đoàn CSTV: 3 nữ/16 người. Tổng số cán bộ Công đoàn nữ là: 176 nữ/1.004 Cán bộ công đoàn.

 Trong tổ chức Đoàn Thanh niên Vietsovpetro có 365 nữ; có 1 nữ/7 trong Ban Thường vụ; 3 nữ/21 trong Ủy viên BCH, tổng số cán bộ Đoàn Thanh niên là nữ 45 nữ/213 cán bộ Đoàn các cấp.

Báo cáo cũng nêu rõ những thuận lợi, khó khăn liên quan đến việc triển khai nghị quyết 782/NQ-TV ngày 23/11/2009 và chương trình hành động số 1853/Ctr-DKVN ngày 21/9/2016 về bình đẳng giới. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, nữ CNLĐ Vietsovpetro vẫn luôn tích cực đóng góp, sát cánh cùng toàn thể CNLĐ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thực hiện tốt phong trào “Hai giỏi - Giỏi việc nước, đảm việc nhà", đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác VSTBPN và bình đẳng giới.

Kết quả trong 10 năm qua, Ban VSTBPN, Ban Nữ công Công đoàn Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được nhận giải thưởng như Cờ thi đua chuyên đề  của TLĐLĐ VN “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010 – 2015, năm 2017, 2018, Bằng khen của Công đoàn DKVN cho ban Nữ công tiêu biểu năm 205,2016,2018 và Ban Nữ công xuất sắc nhiệm kỳ V.   

Nhân dịp này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 782/NQ-TV. Công đoàn Vietsovpetro đã tuyên dương Người Lao động Vietsovpetro tiêu biểu năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Trần Công Tín Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020


Đ/c Vũ Việt Kiều phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025

 

Các đơn vị thực hiện nghi thức cam kết thi đua


Các tập thể, cá nhân được vinh danh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Đ/c Nguyễn Quốc Đạt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 782/NQ – TV


Công đoàn Vietsovpetro nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


Công đoàn cơ sở và các cá nhân được vinh danh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 782/ NQ- TV


Công đoàn Vietsovpetro tuyên dương Người lao động tiêu biểu năm 2020.

Bài và ảnh: AP-ĐH​Tin nổi bật