Sign In

tin tức - sự kiện

Phóng sự ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

6/9/2020 8:51:53 AM

​Phóng sự ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025


 

Quang cảnh bên ngoài hội trường Vietsovpetro trước giờ khai mạc Đại hội

 

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đ/c Nguyễn Thế Kim điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

 

Đ/c Vũ Mai Khanh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Quốc Đạt thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

 

Đ/c Vũ Việt Kiều thay mặt Đoàn Chủ tịch quán triệt thực hiện Quy chế bầu cử trong Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Quỳnh Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung liên quan đến Đại hội phiên chính thức

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Đoàn Thanh niên Vietsovpetro

 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Đoàn Thanh niên Vietsovpetro

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Quỳnh Lâm thay mặt Đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

 

Ông Бондаренко Вячеслав Александрович - Phó Tổng giám đốc thứ nhất thay mặt CBCNV phía Nga đến chúc mừng Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch nhận hoa chúc mừng của CBCNV phía Nga

 

Đ/c Lê Quang Mẫn thay mặt Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Quỳnh Lâm thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành khóa X chuẩn bị trình Đại hội

 

Đ/c Vũ Việt Kiều trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa X

 

Đ/c Nguyễn Lâm Anh – Ủy viên BCH Đảng bộ Vietsovpetro, Trưởng phòng Địa Chất – khai thác mỏ trình bày tham luận với chủ đề “Các yếu tố rủi ro trong thăm dò - khai thác và các giải pháp giảm thiểu rủi ro nhằm hoàn thành chỉ tiêu đại hội đề ra"

 

Đ/c Nguyễn Văn Công - Phó Bí thư Đảng ủy, đại diện Đoàn đại biểu của Đảng bộ XN Khai thác dầu khí trình bày tham luận với chủ đề “Khắc phục khó khăn, tiếp tục cải tiến phương thức, đổi mới cách thức tổ chức, đảm bảo nội dung sinh hoạt của các chi bộ trên các công trình biển"

 

Đ/c Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đ/c Nguyễn Thành Trường thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn công tác bầu cử

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đ/c Trần Công Tín – Chánh Kinh tế Vietsovpetro trình bày tham luận với chủ đề “Công tác quản lý đầu tư tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro"

 

Đại hội tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy

 

Đ/c Vũ Mai Khanh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III

 

Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Quỳnh Lâm – Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro khóa XI tặng hoa cảm ơn các Đ/c ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro khóa X hoàn thành nhiệm vụ

 

Đ/c Phạm Xuân Sơn điều hành thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính Đảng bộ cần phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đ/c Đào Nguyên Hưng thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo nghị quyết Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Quỳnh Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch Phát động thi đua và bế mạc Đại hội

 

Đại hội chào cờ bế mạc

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 27 đồng chí:

1.     Nguyễn Lâm Anh

2.     Tạ Cao Biền

3.     Võ Văn Châu

4.     Đặng Đình Công

5.     Lương Quốc Dân

6.     Lê Việt Dũng

7.     Phan Hùng Dương

8.     Nguyễn Quốc Đạt

9.     Nguyễn Hồng Giang

10.  Trần Thị Hà

11.  Huỳnh Văn Hoàng

12.  Trần Xuân Hoàng

13.  Nguyễn Thị Hường

14.  Phạm Hồng Khanh

15.  Vũ Mai Khanh

16.  Vũ Việt Kiều

17.  Nguyễn Thế Kim

18.  Nguyễn Quỳnh Lâm

19.  Trịnh Hoàng Linh

20.  Đặng Đức Phong

21.  Trần Lê Phương

22.  Nguyễn Thái Sơn

23.  Phạm Xuân Sơn

24.  Lê Đăng Tâm

25.  Trần Quốc Thắng

26.  Huỳnh Văn Trọng

27.  Mai Đăng Tuấn

 

Ban Chấp hành sau khi họp phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 09 đồng chí:

1.     Lương Quốc Dân

2.     Lê Việt Dũng

3.     Nguyễn Quốc Đạt

4.     Vũ Việt Kiều

5.     Vũ Mai Khanh

6.     Nguyễn Quỳnh Lâm

7.     Trần Lê Phương

8.     Phạm Xuân Sơn

9.     Trần Quốc Thắng

Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Vũ Việt Kiều.

 

Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí:

1.     Nguyễn Thanh Hải

2.     Nguyễn Thị Hường

3.     Vũ Việt Kiều

4.     Lê Quang Mẫn

5.     Nguyễn Đức Tiến

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy là đồng chí Vũ Việt Kiều.

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ III Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gồm 01 đại biểu đương nhiên là đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và 15 đại biểu chính thức do Đại hội bầu:

1.     Nguyễn Lâm Anh

2.     Võ Văn Châu

3.     Lương Quốc Dân

4.     Lê Việt Dũng

5.     Nguyễn Quốc Đạt

6.     Vũ Mai Khanh

7.     Vũ Việt Kiều

8.     Nguyễn Thế Kim

9.     Đặng Đức Phong

10.  Trần Lê Phương

11.  Nguyễn Xuân Quang

12.  Phạm Xuân Sơn

13.  Trần Quốc Thắng

14.  Huỳnh  Văn Trọng

15.  Trần Văn Vĩnh

 

Đại biểu dự khuyết gồm 02 đồng chí:

1.     Nghiêm Thị Hoàng Hải

2.     Phan Hùng Dương

​ ​VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY​

Tin nổi bật