[signed]Lưu đồ thử nghiệm HP mới_Interpretation of testing a new chemical.pdf
  
4/10/2024 4:52 PMTrương Sỹ Giang
564.VSP.KTSX.[signed]Testing chemicals in the lab 2024 Vietsovpetro_Update_Fax.pdf
  
5/16/2024 9:37 AMTrương Sỹ Giang
646.KTSX Testing chemicals in the laboratory of VSP.pdf
  
3/28/2024 3:58 PMTrương Sỹ Giang
Tình trạng kỹ thuật các HP tại VSP_Technical status of chemicals at VSP 042024.xlsx
  
4/2/2024 4:25 PMTrương Sỹ Giang