Vận hành các Giàn nén khí

Hiện nay, xí nghiệp đang quản lý hệ thống các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các thiết bị chuyên dụng trong khai thác và vận chuyển dầu khí gồm: 13 giàn cố định, 02 giàn công nghệ trung tâm Hiện nay, xí nghiệp đang quản lý hệ thống các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các thiết bị chuyên dụng trong khai thác và vận chuyển dầu khí gồm: 13 giàn cố định, 02 giàn công nghệ trung tâm

Tư vấn Giàn nén khí

Hiện nay, xí nghiệp đang quản lý hệ thống các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các thiết bị chuyên dụng trong khai thác và vận chuyển dầu khí gồm: 13 giàn cố định, 02 giàn công nghệ trung tâm

Vận hành & bảo dưỡnghệ thống gas turbines

Hiện nay, xí nghiệp đang quản lý hệ thống các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các thiết bị chuyên dụng trong khai thác và vận chuyển dầu khí gồm: 13 giàn cố định, 02 giàn công nghệ trung tâm

Vận hành & bảo dưỡngcác loại máy nén khí

Hiện nay, xí nghiệp đang quản lý hệ thống các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các thiết bị chuyên dụng trong khai thác và vận chuyển dầu khí gồm: 13 giàn cố định, 02 giàn công nghệ trung tâm Hiện nay, xí nghiệp đang quản lý hệ thống các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các thiết bị chuyên dụng trong khai thác và vận chuyển dầu khí gồm: 13 giàn cố định, 02 giàn công nghệ trung tâm

Tin vietsovpetro

Sáng ngày 10/12/2015, tại trụ sở Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro số 105 – Lê Lợi, TP. Vũng Tàu đã diễn ra kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga

Tin dầu khí

Sáng ngày 10/12/2015, tại trụ sở Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro số 105 – Lê Lợi, TP. Vũng Tàu đã diễn ra kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga

Thông báo