Hệ thống CNTT và thông tin liên lạc

Tư vấn giải pháp, thiết kế, tích hợp hệ thống và chuyển giao công nghệ các hệ thống CNTT và thông tin liên lạc phục vụ các hoạt động điều hành và quản lý sản xuất

Phát triển phần mềm ứng dụng

Tư vấn giải pháp, thiết kế, chuyển giao công nghệ các phần mềm ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

Dịch vụ bảo trì và sửa chữa thiết bị

Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, đo đạc và hiệu chỉnh các hệ thống CNTT và viễn thông. Đảm bảo cho hệ thống được an toàn, hoạt động ổn định và liên tục 24/24.

Cung cấp nguồn nhân lực trên công trình biển

Cung cấp nguồn nhân lực về CNTT và viễn thông làm việc trên các công trình biển với trình độ cao, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trên các công trình biển của LD Việt-Nga Vietsovpetro