Sign In

tin tức - sự kiện


Năm 2022 đánh dấu một năm rất thành công của Vietsovpetro với sản lượng khai thác dầu/condensate đạt 3,112 triệu tấn (vượt 212 ngàn tấn so với kế hoạch). Bước vào năm 2023, ngành Dầu khí nói chung và Vietsovpetro nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban Tổng giám đốc và tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023. Những tháng còn lại, Liên doanh tiếp tục quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch Hội đồng 55 và các nhiệm vụ bổ sung và phấn đấu hoàn thành kế hoạch quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao phó, cũng là khẳng định trách nhiệm, vai trò của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được kỳ vọng tăng nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp. Giá cả hàng hóa/dịch vụ trên thị trường tiếp tục có nhiều biến động do chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và xung đột quân sự Nga – Ukraine. Các yếu tố này, đặc biệt là hàng loạt các lệnh trừng phạt, cấm vận của các nước nhằm vào Nga được áp dụng và ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Petrovietnam nói chung và đặc biệt của Vietsovpetro nói riêng.

Nhận định trước được các khó khăn, thách thức nên ngay từ cuối năm 2022, Đảng ủy Vietsovpetro đã ban hành Nghị quyết số 106-NQ/ĐU lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, trong đó xác định 13 nội dung quan trọng chỉ đạo về công tác SXKD, đồng thời đánh giá kết quả và đề ra các nghị quyết lãnh đạo hàng quý. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban Tổng giám đốc, Vietsovpetro đã giữ vững mục tiêu về gia tăng trữ lượng, cũng như xúc tiến đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật để giữ vững sản lượng, đảm bảo an toàn, kiểm soát rủi ro, quản trị biến động, bám sát thị trường… Với sự nhất trí đồng lòng, cùng sự nỗ lực hết mình của tập thể lao động quốc tế, Vietsovpetro đã vượt qua khó khăn và đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch Hội đồng 55.


Giàn RC-8 mỏ Rồng được đưa vào khai thác sớm hơn 30 ngày so với kế hoạch đã góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu của Vietsovpetro trong năm 2023

Trong 9 tháng, sản lượng khai thác dầu/condensate của Liên doanh đạt 2,262 triệu tấn (103,8% kế hoạch); khai thác khí thiên nhiên đạt 56,1 triệu m3 (132,3 % kế hoạch). Ngoài ra, Vietsovpetro đã cung cấp tổng sản lượng khí vào bờ đạt 678,3 triệu . Tổng doanh thu bán dầu khí của Liên doanh đạt 1,51 tỷ USD, vượt 26,1 % kế hoạch. Nộp NSNN đạt 836,5 triệu USD, vượt 45,9 % kế hoạch. Lợi nhuận hai Phía đạt 290,2 triệu USD, vượt 68,7 % kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài đạt 109 % kế hoạch. Hoàn thành các dự án xây dựng cơ bản sớm hơn kế hoạch từ 0,5 tháng - 1 tháng và đã điều chỉnh tăng tiến độ các dự án theo yêu cầu của hai Phía. Ngày 15/07/2023 tập thể Vietsovpetro đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn RC-8 mỏ Rồng, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch.

Để khẳng định quyết tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch quản trị mà lãnh đạo Tập đoàn giao phó, ngày 28/9/2023 Đảng ủy Vietsovpetro tiếp tục ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐU về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/ đơn vị đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023 và 02 nhiệm vụ bổ sung Hội đồng 55 giao phó, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân đứng đầu đơn vị/ tổ chức, cũng như đề ra thời hạn hoàn thành  các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, từ đây đến cuối năm, Vietsovpetro sẽ tiếp tục rà soát kế hoạch chi phí các tháng cuối năm 2023 có tính đến ảnh hưởng của các biến động để có giải pháp điều chỉnh kịp thời; tập trung mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành sản lượng khai thác theo nghị quyết Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 55 và 02 nhiệm vụ bổ sung (đó là khai thác 2,9 triệu tấn dầu/condensate Lô 09-1) và phấn đấu hoàn thành kế hoạch quản trị do lãnh đạo Tập đoàn giao phó; cũng như vận hành khai thác an toàn các mỏ, các công trình; kiểm soát kết quả thực hiện các giải pháp địa kỹ thuật, tối ưu sản lượng khai thác dầu năm 2023, đảm bảo tiến độ mua sắm, chế tạo, lắp đặt và đưa vào vận hành giàn khai thác các công trình mới sớm hơn so với kế hoạch.

Nội dung kế hoạch trên cũng đã được Đảng ủy Vietsovpetro chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên; các tổ chức chính trị xã hội được giao nhiệm vụ phổ biến rộng rãi kế hoạch kết hợp với phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo trong toàn Liên doanh; nhằm tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động hiểu rõ, nắm rõ các mục tiêu, giải pháp cụ thể; tích cực thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo, đảm bảo an toàn sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.


Người lao động Vietsovpetro trên công trình biển

Một tin vui đến với tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro, vào lúc 13h00 ngày 18/10/2023 Giàn BK-22 mỏ Bạch Hổ đã cho dòng dầu đầu tiên, chính thức hoàn thành công trình sớm hơn 28 ngày so với kế hoạch Hội đồng 55 giao.

Với truyền thống nỗ lực vượt khó, Sáng tạo đổi mới – Thích ứng linh hoạt – Trách nhiệm – Sẻ chia của người lao động Vietsovpetro, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể bộ máy chính trị, tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro hoàn toàn có niềm tin sẽ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ SXKD năm 2023, cũng chính là đảm bảo nâng cao thu nhập cho CNCBV-NLĐ theo cơ chế thưởng mà Hội đồng 55 đã phê duyệt, là nguồn động viên tinh thần cho CBCNV, người lao động quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, phấn đấu cùng đơn vị hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu chung, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; trên hết còn để khẳng định trách nhiệm, vai trò của đội ngũ người lao động Vietsovpetro đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước./.


Tin nổi bật