Sign In

tin tức - sự kiện


​​

Vào lúc 10h 00 phút ngày 07/12/2022, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu/condensate năm 2022 tại Lô 09-1 với sản lượng là 2,8 triệu tấn, chính thức về đích sớm hơn 24 ngày so với kế hoạch Hai Phía giao trong kỳ họp lần thứ 54 Hội đồng Vietsovpetro.

Năm 2022 là một năm nhiều thử thách của ngành dầu khí nói chung và Vietsovpetro nói riêng khi tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường cùng với các tác động của đại dịch Covid – 19 vẫn còn tiếp diễn. Bên cạnh đó, một khó khăn rất lớn của Vietsovpetro đó là sản lượng khai thác các mỏ đang trong giai đoạn suy giảm nhanh tạo nên thách thức cho Vietsovpetro trong việc tìm kiếm các giải pháp để duy trì sản lượng.


​Giàn Công nghệ Trung tâm số 2 – mỏ Bạch Hổ – Lô 091

Trong bối cảnh đó, kết quả về đích sớm hơn 24 ngày so với kế hoạch khai thác dầu/condensate năm 2022 tại lô 09-1 là một thành quả ấn tượng, cho thấy sự quyết liệt, đồng bộ trong các giải pháp quản trị biến động, quản trị rủi ro của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc cùng với tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, thích ứng và vượt qua những khó khăn của Tập thể CBCNV Vietsovpetro trong lao động sản xuất. Thành quả này có ý nghĩa quan trọng đối với tập thể lao động quốc tế Việt-Nga Vietsovpetro, là động lực để Vietsovpetro tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.​


Tin nổi bật


Tin hoạt động sản xuất
  • TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THANH TRA AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
  • 6/3/2024 11:30:38 AM