Sign In

tin tức - sự kiện


Chào mừng các ngày lễ lớn Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng 5 hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

BCH ĐTN Ban Khảo Sát (BKS) - Chi đoàn Biển chủ trì, cùng các Đoàn viên tổ chức thực hiện dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên nơi làm việc của đơn vị mình vào ngày 28/04/2022 vừa qua.

Với hoạt động trên đã giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân, đồng thời tăng cường sự đoàn kết giao lưu giữa các Đoàn viên thanh niên. Tháng Thanh niên là dịp  để tập hợp thanh niên và gắn kết tinh thần thanh niên Xí nghiệp xây lắp, khảo sát, sửa chữa các công trình biển (XNXL).

Thanh niên XNXL nói chung và Đoàn TN BKS nói riêng luôn hướng tới tiêu chí "Đâu cần thành niên khó, đâu khó có thanh niên". Thanh niên XNXL sẽ luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong công cuộc xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của mỗi đoàn viên xây dựng đất nước.

Một số hình ảnh hoạt động


Đoàn thanh niên Ban Khảo Sát – Chi đoàn Biển - XNXL

Tin nổi bật
Tin hoạt động đoàn thể
  • Ngày hội thiếu nhi Vietsovpetro năm 2022
  • 6/27/2022 2:01:14 PM