Sign In

tin tức - sự kiệnĐược thành lập vào ngày 19 tháng 6 năm 1981, Vietsovpetro đã có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.​

 

 

 

 

 

Thực hiện Infographic: Đoàn thanh niên ​Vietsovpetro​
​​​


Tin nổi bật

Tin hoạt động đoàn thể
  • Vận động viên Vietsovpetro tham gia đồng hành cùng Sea Games 31
  • 5/23/2022 5:01:07 PM