Sign In

tin tức - sự kiện


Thực hiện Nghị quyết Số:36-NQ/ĐU ngày 06/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro về việc tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ngày 23 tháng 9 năm 2016, Đảng ủy Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng phối hợp cùng Đảng ủy Trung tâm CNTT và LL, Đảng ủy Trung tâm An toàn và Bảo vệ môi trường tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thức XII của Đảng cho số cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập và quán triệt qua các đợt do Vietsovpetro tổ chức.

Đồng chí Phạm Hồng Tiến, Bí thư Đảng ủy XN Khoan và SG phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Phạm Hồng Tiến, Bí thư Đảng ủy XN Khoan và Sửa giếng, các đồng chí lãnh đạo của hai Đảng bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và LL, Trung tâm An toàn cùng hơn 100 cán bộ, đảng viên về tham dự.

Đồng chí Phạm Hồng Tiến - Bí thư Đảng ủy XN Khoan đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị quán triệt tinh thần học tập cho cán, đảng viên. Yêu cầu qua đợt học tập và nghiên cứu các đảng viên phải có bài thu hoạch và đề nghị đóng góp xây dựng nhiều ý kiến hay cho các các tổ chức để áp dụng vào nhiệm vụ chính trị đơn vị.

Bằng hình thức truyền đạt Băng đĩa ghi hình, Hội nghị đã được Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt 3 nội dung cơ bản trong Nghị quyết lần thứ XII của Đảnng, đó là: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết TW 4( Khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay"; Đẩy mạnh học tập, là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chị thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ( Khóa XII).

 Toàn cảnh Hội nghị

Tính đến ngày 24/9/2016, Đảng bộ Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham dự học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cơ bản hoàn thành: XN Khoan và SG đạt 90,6% (231/255 đảng viên), Trung tâm CNTT và LL đạt 93,2% ( 40/43 đảng viên), Trung tâm An toàn và BVMT đạt 96,2% (51/53 đảng viên ).

                                            Tin và ảnh: Anh Võ

 

Tin nổi bật