Sign In

tin tức - sự kiện

Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

9/5/2016 1:28:35 PM

Sáng ngày 01/9/2016, tại Hội trường số 105 Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII


Sáng ngày 01/9/2016, tại Hội trường số 105 Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cho 690 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Vietsovpetro.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro. Báo cáo viên của Hội nghị là đồng chí Phạm Xuân Thâu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Vụ trưởng, Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu trình bày các nội dung: Bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tình hình đất nước sau 30 năm đổi mới (1986 - 2016); kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các dự báo về tình hình thế giới và đất nước trong những năm sắp tới; Nhiệm vụ và những giải pháp lớn trong nhiệm kỳ 5 năm 2016 – 2021, trong đó tập trung vào các nội dung chính gồm: Xây dựng đất nước, phát triển kinh tế-xã hội; Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Bảo vệ tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định. Hội nghị cũng nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu trình bày khái quát những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 Đ/c Phạm Xuân Thâu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Vụ trưởng, Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày các chuyên đề tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt đề nghị các tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong Vietsovpetro cần đồng tâm, nhất trí, nỗ lực để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, cần đặc biệt đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội trong việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động của tổ chức, của cá nhân người đứng đầu. Mỗi tổ chức và cá nhân cần xác định rõ trách nhiệm và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình, kế hoạch hành động của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội đảng bộ Vietsovpetro lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 Toàn cảnh Hội nghị

 Đây là Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được tổ chức lần thứ 3 tại Vietsovpetro tiếp theo Hội nghị do Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức ngày 5/7/2016 và Hội nghị do Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức ngày 04/8/2016. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietsovpetro sẽ gửi đĩa ghi hình hội nghị và tài liệu đến tất cả các chi bộ đảng để tất cả cán bộ, đảng viên chưa tham dự hội nghị đều có điều kiện học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

 

Tin và Ảnh: Dương Hoài Phong

 

Tin nổi bật