Sign In

tin tức - sự kiện

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro: 101 sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế hơn 10 triệu USD trong năm 2018

3/20/2019 9:35:07 AM

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức cả về điều kiện địa chất-kỹ thuật của các mỏ dầu khí đang khai thác lẫn sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro vẫn tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sáng kiến, sáng chế. 


Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức cả về điều kiện địa chất-kỹ thuật của các mỏ dầu khí đang khai thác lẫn sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro vẫn tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sáng kiến, sáng chế. Các sáng kiến, sáng chế cũng như các giải pháp hữu ích đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong sản xuất.


Với sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác sáng kiến-sáng chế cùng sự hưởng ứng tích cực của CBCNV trong toàn Liên doanh, công tác sáng kiến-sáng chế của Vietsovpetro năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Những con số ấn tượng

Năm 2018, Hội đồng sáng kiến sáng chế đã nhận được 152 giải pháp đăng ký sáng kiến. (bao gồm cả các giải pháp chuyển tiếp từ năm 2017), Hội đồng đã công nhận sáng kiến cho 101 giải pháp, trong đó 108 sáng kiến đã được áp dụng và trả thưởng, không công nhận sáng kiến 19 giải pháp. Tổng giá trị hiệu quả kinh tế do áp dụng các sáng kiến trong năm là gần 10,03 triệu USD. Các chỉ số về kết quả hoạt động sáng kiến được thể hiện ở các bảng 1, 2, 3.

Bảng 1 – Tổng hợp kết quả hoạt động SKSC của VSP trong năm 2018

STTNội dungSố lượng
1.       Tổng số giải pháp được đăng ký152
2.       Số lượng giải pháp được công nhận sáng kiến101
3.       Số giải pháp không được công nhận là sáng kiến19
4.       Số lượng sáng kiến được tính toán hiệu quả và chi trả thưởng, trong đó:109
    4.1Số lượng sáng kiến có hiệu quả kinh tế tính được thành tiền52
    4.2Số lượng sáng kiến có hiệu quả không tính được thành tiền57
    4.3Số lượng sáng kiến đang hoàn tất thủ tục chi trả thưởng10
5.       Hiệu quả kinh tế thu được sau năm áp dụng đầu tiên (USD)10.037.099,67

 

 

 

Bảng 2: So sánh kết quả hoạt động SKSC của VSP trong các năm 2017, 2018

STTNội dungNăm 2017Năm 2018

So sánh

(+/-)

Tăng/giảm

(%)

1.       Tổng số giải pháp đăng ký1361521610,5
2.       Số lượng giải pháp được công nhận là sáng kiến9610154,9
3.       Số giải pháp không được công nhận là sáng kiến1019947,3
4.       Số lượng sáng kiến được tính toán hiệu quả và chi trả thưởng10710921,8
4.1Số lượng sáng kiến có hiệu quả không tính được thành tiền505223,8
4.2Số lượng sáng kiến có hiệu quả kinh tế 575700
5.       Hiệu quả kinh tế đã xác định (USD)10.023.91210.037.099,6713.187,670,1

 

Bảng 3: Một số chỉ tiêu về hoạt động sáng kiến của các đơn vị thành viên năm 2018.

 

STTChỉ tiêuTên đơn vị
XNKTXNXLXNK&SGXNVTBXNCĐViệnXN KhíXNĐVLXNDVTTYTTTCNTTTTATBQLDADV
1Tổng số sáng kiến được công nhận31126713581032121
2Tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến được công nhận ở mục 1 (USD)1 009 864581 148410 7413306 178485 9371 316 320106 16165 015130 1530185 65065 6230

 

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của hoạt động sáng kiến, hoạt động sáng chế và giải pháp hữu ích của Vietsovpetro trong năm 2018 cũng có bước tiến rất rõ rệt so với giai đoạn trước đây.

Các giải thưởng về Khoa học Công nghệ, sáng kiến-sáng chế cấp Tập đoàn, cấp Nhà nước

Trong năm 2018, Vietsovpetro đã gửi 4 giải pháp đăng ký công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cả 4 giải pháp đăng ký của Vietsovpetro được hội đồng Sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao và công nhận bao gồm: 03 giải pháp được loại A, 1 giải pháp được giải B.

  1.  Giải pháp “Sử dụng định tâm ngoài trong quá trình nối ống đứng bằng phương pháp hàn trên tàu Côn sơn hoặc tàu cẩu khác" của nhóm tác giả: Lê Hồng Dũng, Nguyễn Duy Chất, Đỗ Phong Tùng, Nguyễn Hồng Giang được xếp loại A sáng kiến cấp Tập đoàn.
  2. Giải pháp “Sử dụng nước ngưng tụ (condensate) để gia nhiệt cho dầu ở Trạm xử lý dầu, tàu Chí Linh" của nhóm tác giả: Triandophilidi IU.I; Trần Thanh Trung; Trần Anh Minh; Nguyễn Quốc Dũng; Vũ Minh Tiến được xếp loại A sáng kiến cấp Tập đoàn.
  3. Giải pháp “Xử lý lắng đọng muối trong các giếng khai thác bằng cách bố trí thiết bị-hóa phẩm trên giàn BK ThTC 2" của nhóm tác giả: Từ Thành Nghĩa, Lê Việt Hải, Trần Văn Vĩnh, Trần Văn Thường, Trần Lê Phương, Nguyễn Quốc Dũng, Phạm Bá Hiển, Nguyễn Duy Hoạt, Phạm Minh Cường  được xếp loại A sáng kiến cấp Tập đoàn.
  4. Giải pháp “Phục hồi khối xử lý tín hiệu máy đo MWD từ những thiết bị đã bị hỏng" của nhóm tác giả: Lương Hùng Triết, Nguyễn Xuân Quang, Trần Quang Thanh, Nguyễn Đức Tiến được xếp loại B sáng kiến cấp Tập đoàn.

Ngoài ra, trong năm 2018, Vietsovpetro đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận 2 Bằng độc quyền sáng chế cấp nhà nước. Dự kiến trong năm 2019 sẽ nộp 1 hồ sơ giải pháp đăng ký sáng chế cấp nhà nước.


 

1. Bằng độc quyền Sáng chế cấp nhà nước số 18016 “Phương pháp thay thế ống dẫn dầu của kho nổi chứa dầu" của nhóm tác giả: Đỗ Văn Phúc, Đỗ Văn Hùng, Trần Phúc Quỳnh.

 

2. Bằng độc quyền Sáng chế cấp nhà nước số 19512 “Quy trình xử lý dữ liệu sóng siêu âm" của nhóm tác giả: Dương Văn Thắng, Nguyễn Thị Liên Thủy, Nguyễn Xuân Quang, Trần Giang Sơn, Võ Văn Châu, Cấn Văn Hùng.

 

 Bài học về phong trào sáng kiến-sáng chế

Để phong trào sáng kiến, sáng chế phát triển tốt, trước hết lãnh đạo các đơn vị phải thực sự quan tâm đúng mức, phổ biến và hướng dẫn cho CBCNV về quy chế hoạt động SK-SC, chỉ định cán bộ có năng lực phụ trách và kiểm tra thực hiện công việc thường xuyên, có sự phối hợp hữu cơ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị mình để thúc đẩy phong trào, có chính sách ưu tiên cho công tác triển khai ứng dụng sáng kiến, thường xuyên đôn đốc việc xem xét các đơn đăng ký sáng kiến và việc tính hiệu quả kinh tế.

Cần có sự phối hợp hữu hiệu với hoạt động khoa học - công nghệ, vì hoạt động khoa học - công nghệ là cơ sở và nền tảng cho hoạt động sáng kiến-sáng chế phát triển tốt hơn.

Triển vọng của phong trào trong năm mới 2019

Trong năm 2019 cũng như những năm tiếp theo, Vietsovpetro sẽ tiếp tục gặp khó khăn do các mỏ dầu khai thác đang ở giai đoạn cuối, sản lượng khai thác suy giảm mạnh. Phần lớn các hệ thống công nghệ khai thác sau 30 năm hoạt động đã cũ. Bên cạnh đó, diễn biến giá dầu ngày càng phức tạp vẫn chưa phục hồi ổn định. Để hoàn thành kế hoạch do Hội đồng LD VSP giao, tập thể lao động Vietsovpetro cần đảm bảo vận hành khai thác an toàn các mỏ hiện có và phát huy các giải pháp sáng kiến về khoa học công nghệ mới nhằm tiết giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành kế hoạch khai thác trong hạn mức chi phí được phê duyệt.

Tại thời điểm này, các đơn vị thành viên trong Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sáng kiến, sáng chế năm 2018 và phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng chế năm 2019. Đây cũng là dịp để các đơn vị và Vietsovpetro đánh giá toàn diện về những thành công cũng như những điểm còn hạn chế để từ đó đưa ra những giải pháp tốt nhất thúc đẩy phong trào tiếp tục phát triển. Với bề dày truyền thống trong hơn 38 năm xây dựng và phát triển, với sự lao động sáng tạo hết mình của Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro, nhất định phong trào phát huy sáng kiến, sáng chế của Vietsovpetro sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019.

                                                                                     

Đăng Tâm - Đức Tuấn

 


Tin nổi bật