Sign In

tin tức - sự kiện

Viện nghiên cứu khoa học và Thiết kế dầu khí biển tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

1/2/2019 8:11:32 AM
Chiều ngày 27/12/2018 Viện NCKH&TK đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 tại Phòng họp lớn tầng 16, tòa nhà BMĐH, 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu.​

Chiều ngày 27/12/2018 Viện NCKH&TK đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 tại Phòng họp lớn tầng 16, tòa nhà BMĐH, 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm – Tổng giám đốc LD Việt-Nga Vietsovpetro, đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng giám đốc LD Việt-Nga Vietsovpetro, đồng chí Lê Việt Hải – Phó Tổng giám đốc LD Việt-Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Lâm Anh – Trưởng phòng Địa chất mỏ, các đồng chí trong Ban lãnh đạo, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội và hơn 130 CBCNV của Viện NCKH&TK.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thanh Tình – Viện phó phụ trách đã đọc báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Viện NCKH&TK.  Báo cáo đã nêu những khó khăn và thách thức đối với Viện NCKH & TK đó là ngoài việc thực hiện kế hoạch về đề tài NCKH, kế hoạch về ứng dụng công nghệ mới và kế hoạch khảo sát thiết kế, Viện NCKH&TK còn thực hiện gần 500 các nhiệm vụ đột xuất khác. Bên cạnh đó việc cắt giảm nguồn kinh phí thực hiện cũng như việc tuyển dụng lao động chưa kịp thời, cùng với sự thay đổi 5/8 vị trí Lãnh đạo Viện cũng là khó khăn không nhỏ trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của  Lãnh đạo Vietsovpetro, sự hỗ trợ kịp thời của các Phòng Ban,  sự phối hợp chặt chẽ  giữa các Đơn vị, cùng với sự nỗ lực của Lãnh đạo và tập thể CBCNV của Viện đã hoàn thành chương trình sản xuất năm 2018, đồng thời tiết giảm chi phí khoảng 1,2 triệu USD. Đạt được kết quả vượt bậc nêu trên là do Viện đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện các công tác chủ yếu trong lĩnh vực sau đây:

  1. công tác tìm kiếm - thăm dò, gia tăng trữ lượng.

         Hoàn thành chương trình khoan thăm dò và thẩm lượng, cập nhật chương trình tận thăm dò lô 09-1; xử lý tài liệu địa chấn 3D/4C bằng phương pháp nghịch đảo đàn hồi và minh giải đồng thời tài liệu địa chấn 3D/4C Lô 09-1;

         Hoàn thành Báo cáo cập nhật trữ lượng mỏ Bạch Hổ và Thỏ Trắng; cập nhật trữ lượng sau khi khoan giếng MTD-2X, trữ lượng mỏ NR-ĐM, trữ lượng theo kết quả khoan giếng BH-47, BH-48 và BH-49, trữ lượng khu vực BH-30 và BH-39 theo kết quả khoan giếng BH-1901, BH-58XP; Gia tăng trữ lượng thu hồi cả năm 2018 là 3,17 triệu tấn dầu, đạt 110% kế hoạch;

         Hoàn thành tính toán các phương án dự báo trong SĐCN hiệu chỉnh năm 2018 mỏ Bạch Hổ và Thỏ Trắng; 5 báo cáo phát triển mỏ, trong đó có Báo cáo đánh giá kinh tế kỹ thuật và các điều kiện để Vietsovpetro tham gia lô 09-2/09;

         Cập nhật kế hoạch phát triển dài hạn DPR của Vietsovpetro giai đoạn 2018-2030;   Hoàn thành lập Luận chứng Kinh tế-Kỹ thuật xây dựng giàn BK-20,  BK-21, dự án phát triển khí- condensate khu vực Đông Bắc Rồng; Các giải pháp bơm ép khí - nước luân phiên (WAG); 16 báo cáo tối ưu hóa xử lý và vận chuyển dầu khí bằng đường ống.

2)  công tác mở rộng vùng hoạt động:

         Đối với lô Lô 09-3/12-  hoàn thành báo cáo cập nhật trữ lượng sau khi khoan giếng CT-5X, Khảo sát địa chất công trình và thiết kế thi công giếng khoan CT-6X, Tái xử lý thử nghiệm 100 km2 và Tái xử lý 796 km2 tài liệu địa chấn 3D.      Tại lô Lô 16-1/15- Hoàn thành tái xử lý và minh giải tài liệu địa chấn 3D, hoàn thành thiết kế và thi công khoan, thử vỉa giếng Cọp Vàng -1X;  Lô 42 - đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để khoan giếng thăm dò PQ-1X; Lô 04-3: đã tiến hành xử lý lại tài liệu địa chấn 3D; Lô 12/11- hoàn thành báo cáo tính toán trữ lượng cụm cấu tạo Thiên Nga – Hải Âu. Hoàn thành báo cáo cơ sở địa chất lựa chọn vị trí giếng khoan thăm dò và khảo sát địa chất công trình khu vực khoan giếng khoan thứ 4, Thử vỉa lại giếng EF-1X với việc áp dụng công nghệ vỡ vỉa thủy lực. Hoàn thành công tác tái xử lý 630km2 tài liệu địa chấn 3D;  Đã tiến hành thu thập tài liệu lô 01 & 02/10 bể Cửu Long, đánh giá tiềm năng dầu khí và xem xét khả năng tham gia của Vietsovpetro vào dự án này.

3) công tác khảo sát thiết kế.

Hoàn thành công tác khảo sát, cấp chứng chỉ, thiết kế sửa chữa, hoán cải, kết nối, chống ăn mòn các công trình biển tại các mỏ của Vietsovpetro và kế hoạch khảo sát địa chất công trình; Các giải pháp kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian hoạt động của các giàn cố định phục vụ khai thác mỏ giai đoạn cuối;

Hoàn thành thiết kế FEED, thiết kế chi tiết xây dựng giàn BK-20; thiết kế chi tiết giàn Cá Tầm -1, thiết kế và giám sát thi công 5 tuyến ống công nghệ và 1 tuyến cáp điện 22 KV, các công việc về cải hoán công trình để kết nối mỏ; Thực hiện dự án cải hoán và mở rộng công suất nén khí lô 09-1; dự án lắp đặt máy nén khí Booster tại mỏ Rồng;

Lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật dự án thu gom khí trên VSP-01, dự án hoàn thiện hệ thống điều độ vận hành hệ thống điện tập trung; Dự án lắp đặt hệ thống lọc nước biển trên giàn khoan tự nâng và các công trình biển. Dự án áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, dự án lắp đặt hệ thống nạp điện cho tàu biển có tần số 60Hz, 400V từ hệ thống điện trên bờ khi neo đậu trên cảng. Đã hoàn thành khoảng 547 tài liệu dự toán xây dựng và sửa chữa công trình biển.

4)  các công tác khác.

        Trong năm đã lập 40 đơn hàng thông qua Phòng Thương Mại VSP thực hiện và 94 đơn hàng do Viện tự thực hiện; Đã áp dụng toàn diện chương trình quản lý vật tư Oracle từ khâu lập đơn hàng, nhập, xuất và thanh lý vật tư. Hoàn chỉnh đổi mới công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý ngân sách OHP, đảm bảo kịp thời các báo cáo quản trị đúng thời hạn phục vụ cho việc Quản trị doanh nghiệp kịp thời; Công tác kế toán được hạch toán tuân thủ theo đúng chuẩn mực kế toán. Trong năm đã được Thanh tra, Kiểm toán đánh giá tốt, không có sai phạm và đã có biện pháp khắc phục theo Biên bản Thanh tra năm 2017. Thực hiện chương trình tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động dự kiến năm 2018 giảm chi phí khoảng  1,2 triệu USD; Tổng giá trị thực hiện các dịch vụ ngoài đạt  1,7 triệu USD, đối với dịch vụ cho các lô  đạt 1,8 triệu USD.

        Trong năm đã tiến hành bổ nhiệm mới 4 cán bộ, bổ nhiệm lại và gia hạn bổ nhiệm 12 cán bộ. Chấm dứt hợp đồng lao động  25 người, trong đó  nghỉ hưu và nghỉ hưu sớm 3 người, nghỉ theo nguyện vọng cá nhân 14 người, chuyển công tác sang các đơn vị khác 8 người. Tiếp nhận mới 37 người trong đó 11 người Nga và 26 VN. Tổng số biên chế giảm 7 chức danh. Đã thực hiện được 16 khóa đào tạo nội bộ cho 413 lượt người tham dự  06 khóa đào tạo do giảng viên bên ngoài Vietsovpetro giảng dạy cho 40 lượt người tham dự  46 lượt người tham gia đào tạo trong nước và 9 lượt người tham gia đào tạo tại nước ngoài.

Hội đồng KHCN và các tiểu ban đã tích cực hoạt động và hoàn thành 31 đề tài NCKH, tổ chức 25 buổi bảo vệ đề tài với hơn 600 lượt người tham dự, qua đó đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất cũng như đào tạo nguồn nhân lực. Trong năm 2018 Viện đã có 08 đơn đăng ký các giải pháp được Hội đồng sáng kiến sáng chế của Vietsovpetro công nhận và đưa vào áp dụng. Tiếp tục duy trì hệ thống tích hợp an toàn trong quản lý chất lượng ISO và hệ sinh thái tích hợp ISO 14 001:2004.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tình cũng đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Viện NCKH&TK trong năm 2019. Cụ thể, Viện NCKH&TK sẽ thực hiện 31 đề tài NCKH, 35 công trình khảo sát thiết kế, 12 ứng dụng công nghệ mới và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vietsovpetro giao trong điều kiện cắt giảm tài chính cũng như nhân sự, để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng 50 phê duyệt. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra những giải pháp chính để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm – Tổng giám đốc LD Việt-Nga Vietsovpetro đánh giá cao vai trò và kết quả đạt được của Viện NCKH&TK năm vừa qua, ghi nhận sự đóng góp của Viện trong việc hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu của LDVN Vietsovpetro.

Hội nghị đã nghe 03 tham luận về các chuyên đề:

  • Các giải pháp đề hoàn thành công tác thiết kế
  • Hoạt động công tác khoa học công nghệ và SKSC
  • Tóm tắt hiệu quả kinh tế chi phí khai thác mỏ lô 09-1

Năm 2019, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật nhiệt tình, năng động, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Tổng giám đốc, sự hỗ trợ của các phòng ban bộ máy điều hành và các đơn vị thành viên, tập thể Viện NCKH&TK quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành kế hoạch chung của LD Việt-Nga Vietsovpetro.

 

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Viện NCKH&TK

Description: E:\File 1-Hoi nghi\6D1A9029.JPG 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Description: E:\File 1-Hoi nghi\6D1A9031.JPG 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tình và đồng chí А.НИванов chủ trì Hội nghị

 

Description: E:\File 1-Hoi nghi\6D1A9037.JPG 

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Description: E:\File 1-Hoi nghi\6D1A9042.JPG 

Đồng chí Lê Việt Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Description: E:\File 1-Hoi nghi\6D1A9056.JPG 

Đồng chí Cao Tùng Sơn chúc mừng và trao Bằng khen Bộ Công thương cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

 

Description: E:\File 1-Hoi nghi\6D1A9070.JPG 

Trao Bằng khen của LD Việt-Nga Vietsovpetro cho các tập thể lao động xuất sắc

 

Tin và Ảnh: Duy Khánh​Tin nổi bật