Sign In

tin tức - sự kiện

Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

12/21/2018 2:44:10 PM

​Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐU ngày 05/12/2018 của Đảng ủy Vietsovpetro, Quyết định số 1833/QĐ-KH ngày 17/12/2018 của Tổng Giám đốc Liên Doanh Việt-Nga Vietsovpetro, ngày 2​0/12/2018, XN Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018​
Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐU ngày 05/12/2018 của Đảng ủy Vietsovpetro, Quyết định số 1833/QĐ-KH ngày 17/12/2018 của Tổng Giám đốc Liên Doanh Việt-Nga Vietsovpetro, ngày 20/12/2018, XN Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018, Hội nghị Người lao động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Vietsovpetro có đồng chí Yakovenko E. V.– Phó Tổng giám đốc phụ trách Vật tư vận tải; đ/c Nguyễn Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; đ/c Đặng Kim Chính – Phó phòng Tàu thuyền & Công nghệ Vận tải; đ/c Ngô Thị Ngọc Anh – Phó phòng Kế hoạch; đại diện một số phòng ban đơn vị trong LD Việt - Nga Vietsovpetro, cùng Ban lãnh đạo và gần 100 CBCNV của XN Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Đản – Giám đốc Xí nghiệp đã trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN trong năm 2018. Đồng chí đã nêu bật những thành tích đạt được của XN trong năm qua là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính được giao, kết quả cụ thể:

+ Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt: 313,813 tấn, đạt 130% KH năm (KH: 241,726 tấn), tăng 18% so với năm 2017 (2017: 284,112 tấn, đạt 112%).

+ Khối lượng giờ xe phục vụ: 511,155 giờ, đạt 98.28% KH năm (KH: 520,078 giờ), tiết giảm được 1.72% so với kế hoạch phê duyệt là do Xí nghiệp quản lý tốt công tác điều động và sử dụng phương tiện một cách hợp lý, khoa học, nhằm tiết kiệm triệt để nhiêu liệu. Đây là thành tích đáng biểu dương  của XNDV.

+ Hệ số ngày xe tốt: 0.98, đạt 104% KH năm (KH: 0.94).

+ Doanh thu dịch vụ ngoài trực tiếp đã thực hiện: 1,389,000 USD, đạt 213% KH năm (KH: 650,000.00 USD).

Ước thực hiện dự toán chi phí năm 2018: 14,203,387 USD, đạt 93.2% KH năm (KH: 15,247,854 USD), tiết kiệm 1,044,467 USD và thấp hơn so với tổng chi phí 2017 là 2,745,933 USD  (thực hiện năm 2017: 16,949,320 USD).

Một trong những thành tích lớn của XNDV trong năm 2018 là đã đề xuất Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro thay đổi quy trình quản lý hàng đi biển, từ đó đã giảm đáng kể chi phí nhân lực áp tải hàng đi biển, mỗi năm tiết kiệm cho Vietsovpetro hàng trăm nghìn USD.

Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh cảng biển …được đảm bảo và duy trì tốt. Ngoài ra Xí nghiệp cũng thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng, trong năm 2018 Xí nghiệp đã hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa, trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với số tiền gần 100 triệu đồng.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động ổn định, tin tưởng vào sự phát triển của Xí nghiệp.

 Kết thúc năm 2018, Đảng bộ Xí nghiệp Dịch vụ đã hoàn thành công tác kiện toàn cấp ủy; chỉ đạo sáp nhập chi bộ Xếp dỡ tổng hợp và chi bộ Kỹ thuật 3 thành chi bộ Cảng biển; thực hiện nghiêm túc công tác phát triển đảng, công tác đề nghị khen thưởng: trong năm Đảng bộ đã kết nạp 05 đảng viên mới (đạt 100% KH năm), từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 đã kết nạp 23 đảng viên mới (chỉ tiêu 28) đạt 82,14% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; tiếp nhận chuyển đến 01 đảng viên; làm thủ tục chuyển sinh hoạt chính thức ra ngoài Đảng bộ cho 26 đảng viên; đã đề nghị cấp trên xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí; bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 07 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng đảng viên mới cho 05 đảng viên dự bị; 100% tổ chức đảng và đảng viên được bình xét, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đã quyết định khen thưởng 02 tổ chức đảng và 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và đề nghị khen thưởng chuyên đề, khen thưởng các cấp 04 tập thể và 33 cá nhân. Hiện tại Đảng bộ Xí nghiệp Dịch vụ có 09 chi bộ trực thuộc với 146 đảng viên, trong đó có 05 đảng viên dự bị, 22 đảng viên nữ, 20 đảng viên trong độ tuổi đoàn thanh niên.

Tại Hội nghị Lãnh đạo XN cũng đã trình bày phương hướng, chỉ tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019:

Chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh:

+ Khối lượng hàng hóa luân chuyển: 224,594 tấn

+ Khối lượng giờ xe phục vụ: 520,077 giờ

      + Hệ số ngày xe tốt: 0.94

      + Doanh thu dịch vụ ngoài trực tiếp: 560,000 USD.

      Chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng:

      + Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

      + 100% tổ chức đảng trực thuộc đạt tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

      + Kết nạp 04 đảng viên mới.

      + Lãnh đạo các tổ chức quần chúng vững mạnh về mọi mặt.

      + Phấn đấu xây dựng Đảng bộ XN Dịch vụ đạt tổ chức Đảng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Yakovenko E. V. đánh giá cao việc XN Dịch vụ hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018. Đồng chí nhắc nhở một số công việc XN Dịch vụ cần hoàn thành tốt hơn như đáp ứng cung cấp container và thùng chứa đựng hàng ra biển, tối ưu hóa việc thuê nhân công ngoài…Năm 2019 sẽ có nhiều khó khăn khi sản lượng khai thác dầu giảm, XN Dịch vụ cần lên kế hoạch sản xuất - kinh doanh hợp lý, tiết giảm tuyệt đối các chi phí không cần thiết, tăng nguồn thu nhập từ các hạn ngạch khả thi, chuẩn bị các phương án phụ khi sản lượng cũng như thị trường dầu khí có nhiều biến động xấu.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích đóng quan trọng của Đảng bộ XN Dịch vụ trong sự phát triển chung của Vietsovpetro. Đồng chí đề nghị trong năm 2019 Đảng ủy XN Dịch vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tinh gọn bộ máy của đơn vị; tăng cường công tác sáng kiến sáng chế, tiết giảm chi phí sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính…Đặc biệt cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương mới của Vietsovpetro và đơn vị về công tác tái cơ cấu; làm tốt công tác đối thoại định kỳ với người lao động tại đơn vị, giúp người lao động hiểu và chia sẻ khó khăn với đơn vị, không để xảy ra kiện cáo, kiến nghị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2019.

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV XN Dịch vụ, đồng chí Nguyễn Đức Đản đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Đồng chí kêu gọi toàn thể CBCNV đoàn kết, đồng hành cùng Ban lãnh đạo XN tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2018, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất năm 2019 mà Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro giao cho.

Phần cuối hội nghị Ban lãnh đạo Xí nghiệp, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và trưởng các phòng, ban, đơn vị sản xuất đã ký cam kết thi đua năm 2019 và tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Description: G:\Vat 2018\Anh 4-HN tong ket 2018.jpg 

Đồng chí Nguyễn Đức Đản – Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

 

Description: G:\Vat 2018\Anh 1-HN tong ket 2018.jpg 

Đồng chí Trịnh Khắc Hùng – Bí thư Đảng ủy Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

 

Description: G:\Vat 2018\Anh 2-HN tong ket 2018.jpg 

Đ/c Yakovenko E. V. – Phó Tổng giám đốc phụ trách Vật tư vận tải Vietsovpetro phát biểu tại hội nghị

 

Description: G:\Vat 2018\Anh 5-HN tong ket 2018.jpg 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn LD Việt – Nga Vietsovpetro phát biểu tại hội nghị


Description: G:\Vat 2018\Anh 3-HN tong ket 2018.jpg 


Lãnh đạo XN, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Trưởng các phòng, ban, đơn vị ký cam kết thi đua năm 2019

 

                                                                                                Bài: Thùy Giang – Đức Thành

                                                                                                Ảnh: Quang TuấnTin nổi bật