Sign In

tin tức - sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

11/29/2018 9:21:36 AM

Ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) với hình thức trực tuyến cho hơn 405.000 đại biểu


Ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) với hình thức trực tuyến cho hơn 405.000 đại biểu, tại hơn 2.700 điểm cầu trên cả nước. Trong đó, Hội trường Vietsovpetro là một điểm cầu với gần 700 cán bộ, đảng viên thuộc Vietsovpetro và các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự học tập tại điểm cầu Vietsovpetro có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên Ban Tổng Giám đốc Vietsovpetro và các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trong và ngoài Vietsovpetro.


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Vietsovpetro

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh tham dự Hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên và ở nhiều địa phương có sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn. Một trong những nội dung chính của Hội nghị là việc làm nêu gương về học tập Nghị quyết Trung ương trong toàn Đảng. Do vậy, sau Hội nghị, các cấp ủy phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, quy định, kết luận cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Quá trình tổ chức học tập Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, phải quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện ngay Quy định về trách nhiệm nêu gương.Sau phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản về Quy định "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" và thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng đã giới thiệu, quán triệt Kết luận về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019". Buổi chiều, Hội nghị nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu "Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045". 
Các đại biểu tham dự Hội nghị


 
Gần 700 cán bộ, đảng viên tham dự học tập Nghị quyết tại điểm cầu Vietsovpetro

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Đồng thời cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

 

Tin và ảnh: Dương Hoài Phong

 


Tin nổi bật