Sign In

tin tức - sự kiện

Nghĩ về Vietsovpetro

9/5/2018 8:38:07 AM

​Trong lịch sử phát triển của mình, Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro đã ghi nhận nhiều cột mốc lịch sử, ví dụ như​​: Ngày 19/6/1981 (ký Hiệp định liên Chính phủ về việc thành lập Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro), ngày 24/5/1984 (phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên trên mỏ Bạch Hổ từ tầng cát kết tuổi mioxen dưới tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ -5)​


 

 

 

 


Tin nổi bật

Tin hoạt động đoàn thể
  • Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ 15
  • 10/22/2018 1:48:32 PM

    Tin hoạt động sản xuất
  • Lắp đặt khối thượng tầng giàn Cá Tầm
  • 10/18/2018 8:30:13 AM
    Tin hoạt động đoàn thể
  • Ngày hội Thiếu nhi Vietsovpetro năm 2018
  • 10/2/2018 10:57:11 AM