Sign In

tin tức - sự kiện

Nghĩ về Vietsovpetro

9/5/2018 8:38:07 AM

​Trong lịch sử phát triển của mình, Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro đã ghi nhận nhiều cột mốc lịch sử, ví dụ như​​: Ngày 19/6/1981 (ký Hiệp định liên Chính phủ về việc thành lập Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro), ngày 24/5/1984 (phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên trên mỏ Bạch Hổ từ tầng cát kết tuổi mioxen dưới tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ -5)​


 

 

 

 


Tin nổi bật