Sign In

tin tức - sự kiện

Tổng Giám đốc Vietsovpetro làm việc với các đơn vị thành viên

6/18/2018 10:48:43 AM

Từ ngày 31/05 đến ngày 15/06/2018, Đoàn công tác của Vietsovpetro do đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với các đơn vị cơ sở thành viên.


Từ ngày 31/05 đến ngày 15/06/2018, Đoàn công tác của Vietsovpetro do đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với các đơn vị cơ sở thành viên.
Tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Vietsovpetro có Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc phụ trách đơn vị cơ sở và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan. Tại các đơn vị, làm việc với đoàn công tác có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và các thành viên Ban Giám đốc đơn vị.
Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể từ năm 2015 đến nay, những thuận lợi, khó khăn, các đề xuất kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay và các định hướng nhằm ổn định sản xuất và phát triển trong tương lai.
Tại các buổi làm việc, đại diện Ban lãnh đạo Vietsovpetro cùng các đơn vị đã dành nhiều thời gian để trao đổi ý kiến, thảo luận cụ thể và đi thẳng vào những vấn đề vướng mắc cần giải quyết.
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp, tại mỗi đơn vị, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm đã có phát biểu kết luận, ghi nhận tình hình thực tế của mỗi đơn vị. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí trong ban lãnh đạo phụ trách các đơn vị, lãnh đạo các phòng ban chức năng tổng hợp các ý kiến đã trình bày để cùng phối hợp nghiên cứu, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Đồng thời, đồng chí Tổng Giám đốc cũng đã chia sẻ một số vấn đề thực tế khách quan, những thách thức lớn mà Vietsovpetro đã và đang phải đối mặt, trong đó có việc sản lượng khai thác dầu tiếp tục suy giảm chưa thể ngăn chặn. Đồng chí cũng yêu cầu tất cả các đơn vị cơ sở cần nhìn thẳng vào thực tế của mình, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, trên cơ sở hiện trạng của đơn vị và khối lượng công việc thực tế trong thời gian tới để chủ động phân tích, so sánh, đề xuất với Ban lãnh đạo Vietsovpetro phương án tối ưu về cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng tất cả các nguồn lực, cả về tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực... lấy hiệu quả kinh tế và lợi ích tổng thể của Vietsovpetro là thước đo quan trọng nhằm giữ vững sự ổn định và khả năng phát triển của Vietsovpetro.
 
Chùm ảnh đoàn công tác làm việc tại các đơn vị:
 
 
 Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm
 
 Đồng chí Trần Văn Thường - Giám đốc XN Khai thác đang báo cáo với đoàn công tác tình hình của đơn vị.
 
 Đoàn công tác làm việc với XN Cơ điện
 
 Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Viện NIPI
 
 Đoàn công tác làm việc với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Liên lạc
 
 Đoàn công tác làm việc với XN Khoan
 
 Đoàn công tác làm việc với Trung tâm An toàn và BVMT
 
Đoàn công tác làm việc với XN Dịch vụ
 
Đồng chí Tổng Giám đốc phát biểu tại buổi làm việc với Bộ máy điều hành
 
Đoàn công tác làm việc với XN Khí 
 
Đoàn công tác làm việc với XN Vận tải biển
 
Đoàn công tác làm việc với XN Địa vật lý
 
Đoàn công tác làm việc với XN Xây lắp
 
 Đồng chí Nguyễn Long Đĩnh - Giám đốc Trung tâm Y tế đang báo cáo tại buổi làm việc
Tin & Ảnh:  A.P – Đ.H


Tin nổi bật