Sign In

tin tức - sự kiện

Nghiệm thu hoàn thành công tác xây lắp trên bờ khối thượng tầng giàn Thỏ Trắng 3 (THTC-3)

3/22/2017 7:43:41 AM

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-XDCB ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro, ngày 16.03.2017 tại khu vực bãi chế tạo phòng XDCB, XNXL cùng các phòng ban Bộ máy điều hành và Xí nghiệp liên quan đã tổ chức buổi nghiệm thu thành công Khối thượng tầng giàn ThTC-3 thuộc mỏ Thỏ Trắng.


Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-XDCB ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro, ngày 16.03.2017 tại khu vực bãi chế tạo phòng XDCB, XNXL cùng các phòng ban Bộ máy điều hành và Xí nghiệp liên quan đã tổ chức buổi nghiệm thu thành công Khối thượng tầng giàn ThTC-3 thuộc mỏ Thỏ Trắng.
Khối thượng tầng giàn ThTC-3 bao gồm Topside khối lượng 980T, sân bay khối lượng 180T và cần xả khí khối lượng 30T. So với các công trình trước với nhiều hạng mục phải đi mua/thuê chế tạo thì với ThTC-3 Liên doanh Vietsovpetro với sự chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt của Ban Tổng giám đốc đã quyết định tự thiết kế, mua sắm và chế tạo nhiều hạng mục quan trọng như Vessels, các Skid như Inlet Manifold Skid, Production Separator Skid, Gaslift Distribution Skid, các Shelter như Main Diesel Generator, Rest Room, Control & Electrical Room, Main Switchboard, EDG Room, Air Compressor Room, Transformer Room, UPS & Battery Room (XNXL và các đơn vị thi công thực hiện), các Tank & Skid hóa phẩm (XNCĐ thực hiện) đặc biệt là các phòng như Dining/Kitchen Room, W.C, Food Storage Room đã cải thiện một cách đáng kể điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên làm việc và công tác tại công trình.
Có mặt tại buổi nghiệm thu đồng chí Trần Xuân Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Xây dựng cơ bản đã dành nhiều lời động viên, khen ngợi tới toàn thể đội ngũ tham gia xây dựng Khối thượng tầng giàn ThTC-3, một công trình được đánh giá là hoàn thiện trên bờ hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay. Bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý các đơn vị tham gia từ công tác thiết kế, mua sắm đến quản lý dự án, thi công cần cố gắng hơn nữa để từng bước hoàn thiện và cho ra đời những sản phẩm giàn khoan tối ưu nhất trong điều kiện hiện nay cả về tính kinh tế và công nghệ khai thác, đảm bảo kế hoạch sản xuất của XN Liên doanh cũng như nâng cao sức cạnh tranh để tham gia các dự án dịch vụ trong tương lai.
Tiếp theo đó, sáng ngày 21.03.2017 Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã phối hợp với các nhà thầu phụ PVC-MS, PVC-PT, Bason và Vietranstimex tiến hành hạ thủy Topside giàn ThTC-3 xuống sà lan VSP-05 thành công.
Dự kiến ngày 24.03.2017 tàu Hoàng Sa và khối thượng tầng ThTC-3 sẽ sẵn sàng đi biển. XNXL được giao là đơn vị thực hiện công tác lắp đặt, đấu nối hoàn thiện công trình ngoài biển; phối hợp cùng các đơn vị bạn như XNKT, XNCĐ, TT CNTT thực hiện công tác Commissioning  chạy thử; đảm bảo kế hoạch First Oil vào cuối tháng 5 năm 2017 như kế hoạch đã đề ra.
Một số hình ảnh của công trình:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bài và ảnh: Đặng Quang Dương – XNXL

Tin nổi bật