Sign In

tin tức - sự kiện

Hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến – sáng chế năm 2016 của XN Dịch vụ

3/8/2017 1:55:14 PM

​Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, tại hội trường nhà điều hành XNDV – XNXL, Xí nghiệp Dịch vụ (XN Dịch vụ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến – sáng chế (SK-SC) năm 2016, phương hướng nhiệm vụ bna8m 2017


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017,  tại hội trường nhà điều hành XNDV – XNXL, Xí nghiệp Dịch vụ (XN Dịch vụ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến – sáng chế (SK-SC) năm 2016, phương hướng nhiệm vụ bna8m 2017. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Văn Vĩnh  – Chánh Kỹ sư Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đồng chí Trần Quốc Thắng – Trưởng phòng KTSX Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Chu Văn Lương – Phó phòng KTSX Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, và hơn 50 CBCNV là các Đảng viên, công đoàn viên đại diện CBCNV của XNDV.
Hội nghị đã nghe Đồng chí Bùi Đức Tiến – Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KHCN XN Dịch vụ trình bày Báo cáo tổng kết phong trào sáng kiến, sáng chế năm 2016 và Phương hướng hoạt động trong năm 2017 của XN Dịch vụ. Báo cáo nêu rõ, XN Dịch vụ tuy không phải là đơn vị có quy mô sản xuất lớn nhưng đa dạng, các ngành nghề lại rất phổ biến…., nhiều giải pháp và đề tài cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động, tiết giảm chi phí… ở từng bộ phận đều được hầu hết các đơn vị, phòng ban và cá nhân CBCNV tìm tòi, đề xuất, nghiên cứu và áp dụng từ ngày thành lập đến nay. Năm 2016, toàn Xí nghiệp  đã có  06 đề tài và giải pháp cải tiến đăng ký với Hội đồng KHCN và SKSC của Xí nghiệp. Kết quả, có 04 đề tài được hoàn thành, đưa vào áp dụng, trong đó 03 đề tài được Vietsovpetro công nhận với giá trị làm lợi năm đầu là 147.000 USD; 02 đề tài đang được triển khai và sẽ chuyển tiếp hoàn thành trong quí I và quí II/2017. 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vĩnh – Chánh Kỹ sư Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ghi nhận và biểu dương kết quả XNDV đã đạt được trong phong trào SK-SC trong năm 2016 và chỉ ra những nhiệm vụ cần phải thực hiện trong hoạt động SKSC của Xí nghiệp. Đồng chí tin tưởng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV XN Dịch vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nói chung và phong trào SK-SC nói riêng.
Thay mặt XN Dịch vụ, đồng chí Nguyễn Đức Đản đã cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro và hứa XN Dịch vụ sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt các chỉ tiêu của phong trào SK-SC năm 2017 đã được đề ra,  nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất của toàn Xí nghiệp.
Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2017 là tiếp tục đẩy mạnh phong trào SKSC với mục tiêu Nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm thiểu chi phi, tăng cường sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện có, giảm bớt sức lao động và độc hai cho người lao động; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, trang thiết bị làm việc và vật tư hàng hóa, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Vietsovpetro giao cho XNDV. Hội nghị đề ra chỉ tiêu năm 2017 các đề tài đã đăng ký phải được hoàn thành và có ít nhất 03 sáng kiến được Vietsovpetro công nhận.
Tại Hội nghị XN Dịch vụ đã tổ chức trao giấy chứng nhận, Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất“ của LDVN Vietsovpetro cho các tác giả của các sáng kiến được Vietsovpetro công nhận năm 2016.
  
Một số hình ảnh về Hội nghị tổng kết :
 
 
Đồng chí Trần Văn Vĩnh – Chánh kỹ sư LD Việt Nga Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Đản phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro
 
Đồng chí Bùi Đức Tiến – Phó Giám đốc Sản xuất, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến – Sáng chế XN Dịch vụ đã trình bày trước Hội nghị Báo cáo tổng kết phong trào sáng kiến, sáng chế năm 2016
 
Đồng chí Trần Văn Vĩnh  trao bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Sáng kiến – Sáng chế năm 2016
 
 
 
Bài: Đỗ Đức Mạnh
Ảnh: Hà Anh Việt

Tin nổi bật