Sign In

tin tức - sự kiện

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác An toàn – Sức khỏe - Môi trường năm 2016

2/17/2017 3:57:56 PM

Thực hiện theo Kế hoạch công tác năm 2016, ngày 16/02/2017 tại Hội trường tầng 10, Tòa nhà làm việc XN Khoan và TTAT&BVMT, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác an toàn – sức khỏe – môi trường (ATSKMT) năm 2016.​


Thực hiện theo Kế hoạch công tác năm 2016, ngày 16/02/2017 tại Hội trường tầng 10, Tòa nhà làm việc XN Khoan và TTAT&BVMT, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác an toàn – sức khỏe – môi trường (ATSKMT) năm 2016.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Tập đoàn dầu khí Việt nam có ông Lê Hồng Thái, Trưởng ban ATSKMT, ông Trần Anh Tuấn, Phó chánh văn phòng trực tình huống khẩn cấp.

Về phía Liên doanh Vietsovpetro có đồng chí Krupenko E.V. – Phó Chánh kỹ sư Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro. Đại diện Lãnh đạo chính quyền, công đoàn, những người làm công tác ATSKMT, lãnh đạo các công trình sản xuất, phòng ban kỹ thuật của các đơn vị cơ sở thành viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng ATSKMT.

Hội nghị đã nghe và trao đổi về 3 báo cáo, tham luận:

- Báo cáo tổng kết công tác ATSKMT của LD Vietsovpetro trong năm 2016 và phương hướng công tác chính trong năm 2017 do đồng chí Lê Đăng Tâm, trưởng phòng ATSKMT trình bày.

- Tham luận Những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường trên các công trình sản xuất của Vietsovpetro và các giải pháp khắc phục do đồng chí Nguyễn Bá Cường, phó ban thanh tra phòng ngừa TTAT&BVMT trình bày..

- Tham luận về Những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý ATSKMT trên các công trình sản xuất tại XN Khoan & SG do đồng chí Lê Tiến Dũng, phó ban ATSKMT XN Khoan và sửa giếng trình bày.

Các báo cáo và tham luận đã tập trung trình bày những điểm thiếu sót, tồn tại cần khắc phục của Hệ thống quản lý ATSKMT trong năm 2016 và những đề xuất, kiến nghị, giải pháp cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã nghe đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến trao đổi xung quanh 3 tham luận trên và các đề nghị cải tiến công tác ATSKMT trong Vietsovpetro.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chi Lê Hồng Thái, Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn đánh giá cao công tác ATSKMT của VSP trong tình hình khó khăn, phải  tiết giảm chi phí hoạt động như hiện nay. Các chỉ số về tần suất TNLĐ và tần suất sự cố năm 2016 của Vietsovpetro thấp hơn mức bình quân của toàn Tập đoàn là một điều đáng biểu dương. Đồng chí cũng đưa ra một số đề xuất, gợi ý với LD Vietsovpetro để làm tốt hơn nữa công tác ATSKMT trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Cụ thể là: Cần xem xét giảm các vi phạm về quy trình, trang bị BHLĐ, sử dụng dụng cụ không phù hợp vì đây là những yếu tố liên quan mật thiết đến an toàn. Một số sự cố của VSP năm 2016 mặc dù không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng là cốt lõi của vấn đề an toàn công nghệ và các vấn đề liên quan đến quy trình (vụ va chạm tàu vào giàn, vụ xả nhầm CO2). Tiếp tục duy trì công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị - ưu tiên các trang thiết bị liên quan đến đóng ngắt khẩn cấp và cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện việc bảo dưỡng này. Do VSP đã giảm tần suất kiểm tra cấp IV xuống còn 1 lần/ năm. Vì vậy vai trò của các giám sát AT trên các công trình phải được nâng cao. Tăng cường đào tạo, huấn luyện kỹ năng, nhận thức về việc tuân thủ quy trình, trang bị BHLĐ. Tổ chức chia sẻ bài học kinh nghiệm sau những sự cố, tai nạn. Cần xây dựng hệ thống công nghệ, bên cạnh hệ thống ISO về ATSKMT đã có. Tiếp tục tổ chức diễn tập ứng cứu các tình huống khẩn cấp; đảm bảo sự thông suốt của hệ thống thông tin liên lạc, đặc biệt khi xảy ra sự cố và tình huống khẩn cấp.

Tổng kết Hội nghị Đồng chí Krupenko E.V. – Phó Chánh kỹ sư Vietsovpetro đã đánh giá cao hiệu quả công tác ATSKMT và biểu dương những người làm công tác ATSKMT của Vietsovpetro. Trong năm 2016 Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã lần lượt vượt qua các cột mốc 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu và 9 triệu giờ công lao động an toàn liên tục không để xảy ra tai nạn lao động. Việc đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh đã góp phần to lớn vào thành tích chung của Vietsovpetro, giúp cho sản xuất liên tục, không để xảy ra sự cố lớn nào.

Đặc biệt trong tình hình tài chính của Vietsovpetro cực kỳ khó khăn với việc giá dầu giảm sâu và giảm liên tục, các chi phí cho sản xuất và công tác an toàn cũng bị Hai phía cắt giảm đáng kể, nhưng công tác ATSKMT của VSP trong năm 2016 vẫn đạt được những mục tiêu đặt ra. Tần suất tai nạn lao động ở mức: 0.18 so với 0.3, tần suất sự cố cũng ở mức thấp: 0.12 so với 3.

 Tuy nhiên bên cạnh đó Đồng chí đã yêu cầu những người làm công tác ATSKMT, lãnh đạo các đơn vị cơ sở cần tiếp thu, tổ chức công việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn, đồng thời tiếp tục cải tiến Hệ thống quản lý ATSKMT cho phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay của Vietsovpetro như: Tăng cường chất lượng công tác kiểm tra cấp I, II cho các Lãnh đạo công trình sản xuất để tự thực hiện để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Đồng chí cũng yêu cầu phòng ATSKMT làm đầu mối thu thập các ý kiến đóng góp, đề xuất của những người làm công tác ATSKMT, những nhà quản lý và ý kiến đóng góp của lãnh đạo các công trình sản xuất để nâng cao chất lượng công tác quản lý ATSKMT trong Vietsovpetro năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị Đại diện Lãnh đạo Vietsovpetro đã trao bằng khen cho 2 tập thể là XN Khoan & sửa giếng và XN Địa vật lý GK cùng 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT năm 2016.

           

Một số hình ảnh về Hội nghị tổng kết công tác ATSKMT năm 2016

           

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết ATSKMT năm 2016
 
Đồng chí Lê Hồng Thái, Trưởng ban ATSKMT Tập đoàn Dầu khí Việt nam phát biểu chỉ đạo.

 
Đồng chí Krupenko E.V., Phó Chánh kỹ sư Vietsovpetro
phát biểu tổng kết Hội nghị


Lãnh đạo Ban ATSKMT PVN và Lãnh đạo  Vietsovpetro trao bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT năm 2016

Bài: Nguyễn Quang Mạnh

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tin nổi bật