Sign In

tin tức - sự kiện

Vietsovpetro tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016 và Hội nghị Người Lao động

12/30/2016 8:07:46 AM

Chiều 29.12.2016, tại Trụ sở làm việc của BMĐH, Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị Người Lao động,


Chiều 29.12.2016, tại Trụ sở làm việc của BMĐH, Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị Người Lao động,
Đến dự Hội nghị, về phía khách mời có đ/c Châu Văn Thắng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đ/c Nguyễn Vũ Trường Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đ/c Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đ/c Menyuk M. V. – Trưởng đại diện AO Zarubezneft tại Vũng Tàu, các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn cùng các lãnh đạo các tổng công ty PVEP, PV Gaz, PV Oil, PVD,  PTSC...
Phát biểu khai mại Hội nghị, đồng chí Từ Thành Nghĩa đã đánh giá khái quát về tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của Vietsovpetro năm 2016. Đồng chí khẳng định năm 2016 đối với tập thể lao động Vietsovpetro thật sự là một năm đầy khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo hai Nhà nước, Tập đoàn và Zarubeznheft, cùng với tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực của tập thể người lao động Vietsovpetro, dự kiến đến hết tháng 12 Vietsovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu như kế hoạch khai thác dầu, khoan thăm dò, khoan khai thác và gia tăng trữ lượng dầu khí, kế hoạch cung cấp khí vào bờ, xây dựng các công trình biển và các chỉ tiêu tiết giảm chi phí. Cụ thể:
Trong công tác tìm kiếm thăm dò, đã khoan 3 giếng thăm dò (đạt 100% kế hoạch) gồm: ThT-8X, BH-47 và CT-4X đều có phát hiện dòng dầu khí công nghiệp. Trữ lượng dầu thu hồi phát hiện tại các giếng này đạt 4,8 triệu tấn so với kế hoạch 2,3 triệu tấn (tính riêng phần của VSP). Như vậy trong hai năm 2015-2016 Vietsovpetro đã khoan 8 giếng thăm dò đều cho dòng dầu công nghiệp, đạt tỷ lệ thành công 100%. Việc phát hiện mỏ Cá Tầm tại lô 09-3/12 với trữ lượng thu hồi dự kiến khoảng 50 triệu thùng dầu không những là tin vui với người lao động Vietsovpetro nói riêng, ngành dầu khí nói chung, mà còn tạo điều kiện để Vietsovpetro tiếp tục duy trì sản lượng khai thác dầu trong những năm tới.
Trong khoan khai thác, cả năm 2016 Vietsovpetro sẽ thực hiện 98,4 nghìn mét khoan (đạt 103% kế hoạch), kết thúc thi công 26 giếng và thực hiện sửa chữa lớn 19 lượt giếng khoan bao gồm 3 giếng sửa chữa đặc biệt, trong đó nhiều giếng khoan mới đã khoan cho lưu lượng dầu tốt góp phần hoàn thành sản lượng dầu khai thác của Vietsovpetro. Tốc độ thương mại của khoan khai thác là 2.607 m/tháng-máy, so với kế hoạch Hội đồng  2.457 m/tháng-máy (đạt 106% kế hoạch), nhanh hơn so với kỷ lục năm 2015 (2.273 m/tháng-máy). Đây là kỷ lục về tốc độ khoan thương mại của Vietsovpetro từ trước đến nay.
Về khai thác dầu khí, Vietsovpetro sẽ hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ 1,68 tỷ mét khối khí (đạt 130% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 ước đạt 684 triệu mét khối, vượt mức kế hoạch 284 triệu mét khối (đạt 171% so với kế hoạch).
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Vietsovpetro đã khai thác trên 223 triệu tấn dầu thô, cung cấp vào bờ trên 30,9 tỷ mét khối khí đồng hành.
Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, tại lô 09-1 đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn RC-9 (06/06/2016) sớm trước 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch. Tại Lô 04-3: đã hoàn thành lắp đặt trên biển giàn BK Thiên Ưng. Vào lúc 5h ngày 07/12/2016, VSP đã bắt đầu gọi dòng và đưa vào khai thác mỏ Thiên Ưng với sản lượng ban đầu khoảng 500.000 m3 khí và 200 m3 condensate/ngày đêm.
Doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỷ USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD.
Về chi phí sản xuất và đầu tư : Do tình hình giá dầu thấp, Vietsovpetro đã nỗ lực tăng công việc tự thực hiện, giảm thiểu thuê ngoài, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả, cũng như giãn tiến độ một số công việc chưa thực sự cần thiết, tổng tiết giảm chi tiêu lô 09-1 ước đạt 138 triệu USD, vượt khoảng 20% so với Chương trình tiết giảm chi phí hai Phía giao tại kỳ họp ngày 29/01/2016.
Đối với công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường: Vietsovpetro đã tiếp tục thực hiện công tác về cải thiện tình trạng bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường, phòng ngừa chấn thương trong sản xuất, phun trào dầu khí và cháy tại các công trình sản xuất đồng thời cải thiện điều kiện lao động cho CBCNV. Qua kiểm tra, hai Phía đã đánh giá tình trạng bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường trên các công trình biển và bờ của Vietsovpetro đạt yêu cầu.
Về công tác dịch vụ ngoài: cả năm ước đạt doanh thu hơn 250 triệu USD. Đã hoàn thành lắp đặt 4 công trình nhà giàn DK của Bộ QP.
Công tác nghiên cứu khoa học và khảo sát thiết kế trong năm qua đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Lãnh đạo, đã hoàn thành 31 đề tài nghiên cứu khoa học, 37 đề tài khảo sát thiết kế, đồng thời thực hiện gần 600 nhiệm vụ ngoài kế hoạch. Đặc biệt, năm 2016 Vietsovpetro đã có 01 công trình khoa học được  trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 01công trình được giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ.
Công tác địa vật lý giếng khoan, giá trị dịch vụ địa vật lý tự làm đã đạt 26 triệu USD đạt 101% kế hoạch (kế hoạch là 25,9 triệu USD). Xí nghiệp đã đảm nhận 100% dịch vụ cho Vietsovpetro không thuê bên ngoài.
Công tác vận tải biển, đã đảm bảo công tác vận chuyển, lắp ráp, trực cứu hộ, xuất bán dầu thô, cung ứng vật tư, thiết bị và nước ngọt ra các công trình biển, vận chuyển rác thải và vật tư thiết bị thanh lý về bờ, phục vụ công tác lặn, công tác khoan và sửa giếng. Khối lượng hàng vận chuyển ra các công trình biển năm 2016 đạt 310 nghìn tấn đạt 103,5% kế hoạch (kế hoạch 300 nghìn tấn), thời gian hoạt động của đội tàu Vietsovpetro đạt gần 5,6 nghìn ngày-tàu so với 4,9 nghìn ngày-tàu kế hoạch.
Trong lĩnh vực cung ứng điện năng, sửa chữa và gia công cơ khí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời và tiết kiệm chi phí thuê ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất của Vietsovpetro. Ở ngoài biển, đã đảm bảo cung ứng an toàn và liên tục điện năng cho hệ thống công nghệ và chiếu sáng với hơn 34 triệu kw-giờ (gồm điện năng và cơ năng). Tổng giá trị dịch vụ sửa chữa và gia công cơ khí năm qua đạt 8,5 triệu USD, đạt 104% kế hoạch.
Công tác vận tải đường bộ đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của CBCNV một cách an toàn, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, đồng thời bố trí kết hợp và điều động phương tiện một cách hợp lý để tiết kiệm chi phí nhiên liệu, công tác phí. Trong năm đã phục vụ với 538 nghìn giờ-xe (90% kế hoạch).
Công tác dịch vụ kho bãi và cảng đã đảm bảo công tác tiếp nhận, thực hiện tốt công tác bảo quản, cung ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất. Khối lượng hàng hóa luân chuyển tính theo tấn xếp dỡ đạt khối lượng trên 655 nghìn tấn (90% kế hoạch), giá trị dịch vụ trong lĩnh vực kho bãi, bảo quản , bốc dỡ… ước đạt trên 25 triệu USD (115,2% kế hoạch).
Các hoạt động trong lĩnh vực thông tin, y tế, đào tạo, bảo vệ và các bộ phận phục vụ sản xuất khác, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo liên lạc thông suốt giữa biển và bờ, không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả việc áp dụng mạng nội bộ phục vụ cho nhu cầu chỉ đạo, điều hành sản xuất, hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả chương trình quản lý văn bản e-doc. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng hiệu quả và từng bước tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị. Cơ sở chăm sóc sức khỏe được hoàn thiện và trang bị đồng bộ, chất lượng khám chữa bệnh, khám sức khoẻ định kỳ ngày được nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên các công trình biển. Công tác đào tạo, kèm cặp tại chỗ được quan tâm và đẩy mạnh hơn, các lớp nâng bậc, bồi dưỡng ngoại ngữ được thực hiện đều đặn. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Vietsovpetro trên các công trình sản xuất ngoài biển trên bờ được thực hiện tốt. Đặc biệt, đã đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm vào các dịp lễ tết, khi tổ chức các sự kiện, các kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro.
Về cơ cấu tổ chức, Vietsovpetro đã hoàn tất  sáp nhập một số đơn vị, phòng, ban. Đồng thời hoàn thiện tổ chức tại các đơn vị trực thuộc bao gồm sáp nhập, luân chuyển và giải thể các bộ phận trùng lắp chức năng nhiệm vụ hoặc đã giảm khối lượng công việc. Thực hiện chỉ đạo của hai Phía, Vietsovpetro đã ký hợp đồng và phối hợp với Công ty tư vấn Mc Kinsey về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên lao động và lập kế hoạch hoàn thiện cơ cấu tổ chức năm 2017 trên cơ sở kết quả tư vấn trình hai Phía xem xét.
Trên cơ sở kết quả làm việc với chuyên viên hai Phía tại kỳ họp Hội đồng 47, các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu năm 2017 như sau:
Về khai thác dầu khí, triển khai các giải pháp đảm bảo khai thác an toàn với sản lượng 5,0 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.
Trong công tác tìm kiếm thăm dò, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch khoan thăm dò với 14,3 nghìn mét khoan, kết thúc khoan và thử vỉa 4 giếng ở lô 09-1 (3 giếng năm 2017 và 1 giếng BH-48 chuyển tiếp từ 2016), khoan 4,68 nghìn mét khoan và kết thúc khoan thử vỉa 1 giếng ở lô 09-3/12. Trữ lượng dầu thu hồi dự kiến đạt gần 4,0 triệu tấn ở cả 2 lô (tính riêng VSP).
Về khoan khai thác, nhằm đảm bảo quỹ giếng cho khai thác dầu khí, tiếp tục có các giải pháp để đảm bảo hoàn thành khối lượng trên 55 nghìn mét khoan khai thác, kết thúc thi công 17 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 22 lượt sửa chữa giếng khoan và cắt thân hai tại 14 giếng.
Trong xây dựng các công trình biển, tập trung lực lượng đảm bảo tiến độ chế tạo, lắp đặt, xây dựng để đưa vào khai thác giàn nhẹ ThTC-3 trong quý II.
Về đầu tư trang thiết bị mới, tiếp tục công tác đóng mới 2 tàu dịch vụ (sẽ đưa vào hoạt động tháng 12/2017) và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: mở rộng công suất nén khí lô 09-1, cải hoán hệ thống công nghệ trên mỏ Rồng để tăng khả năng tách nước sản phẩm dầu,…
Về công tác mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mở ở Việt Nam, Liên bang Nga, các nước thứ ba.
Về kế hoạch doanh thu, với sản lượng khai thác 5,0 triệu tấn dầu/condensate (giá kế hoạch 50 USD/thùng và sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3 (giá 2 USD/triệu BTU), doanh thu năm 2017 dự kiến ở mức 1,9 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến 775 triệu USD, lợi nhuận Phía Việt Nam gần 142 triệu USD và lợi nhuận Phía Liên bang Nga 136 triệu USD.
Về cơ cấu tổ chức, để đảm bảo cân đối ngân sách, hai Phía giao cho Vietsovpetro tiếp tục xây dựng lộ trình thực hiện các biện pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên và chi phí nhân viên phù hợp với kế hoạch sản xuất – kinh doanh có tính đến báo cáo của Công ty tư vấn Mckinsey.
Hội nghị đã nghe các tham luận về: Định hướng tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng nhằm ổn định sản lượng khai thác, ổn định Vietsovpetro; Các giải pháp công nghệ để hoàn thành kế hoạch khai thác dầu trong điều kiện địa chất, kỹ thuật phức tạp; Các biện pháp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của Vietsovpetro; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên và chi phí nhân viên…Các tham luận đã đi sâu vào từng lĩnh vực, đánh giá các mặt đã đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại và đề ra các giải pháp, phương hướng cụ thể thực hiện trong năm 2017.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn chúc mừng Vietsovpetro đã đạt được những thành tích quan trọng trong việc hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Đặc biệt việc thực hiện thành công các giải pháp công nghệ, tiết giảm chi phí, tái cơ cấu tổ chức...có ý nghĩa vô cùng quan trọng và hiện đang được Tập đoàn áp dụng tại các đơn vị thành viên. Đồng chí cũng ghi nhận thành công to lớn của Vietsovpetro trong lĩnh vực tìm kiếm – thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí. Thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí cảm ơn tập thể CBCNV Vietsovpetro đã vượt qua khó khăn, thử thách, bất chấp cả việc giảm lương, thưởng, biên chế để hoạt động hiệu quả.
Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí mong muốn Vietsovpetro tiếp tục tìm tòi, áp dụng mọi biện pháp tối ưu để hoàn thành, sớm đưa các công trình quan trọng như Thỏ Trắng, Cá Tầm vào khai thác; Tiếp tục tối ưu hóa công nghệ khai thác, cơ cấu tổ chức, quản trị, tài chính, kế hoạch...
Đồng chí tin tưởng rằng, với bề dày lịch sử và tinh thần lao động sáng tạo và giàu kinh nghiệm của đội ngũ lao động quốc tế, LD Vietsovpetro sẽ vượt qua các thử thách, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Hội đồng 47 đã giao. Đồng chí đề nghị ngay từ những ngày đầu năm phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra và chúc tập thể người lao động Vietsovpetro một năm mới thành công, sức khỏe và hạnh phúc.
Thay mặt cho Tập thể Lao động quốc tế Vietsovpetro, đ/c Từ Thành Nghĩa trân trọng cám ơn sự quan tâm sâu sắc của Tập đoàn,  của AO Zarubezneft, của Tỉnh BR-VT và các đơn vị bạn đã dành cho Vietsovpetro những tình cảm nồng ấm và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm 2017. 
Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 9 cá nhân; trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Vietsovpetro. Nhân dịp này Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã trao Chứng nhận Tập thể xuất sắc cho 11 phòng, ban Bộ máy điều hành và 11 đơn vị thành viên. Công đoàn Vietsovpetro tặng Giấy khen cho 18 công đoàn cơ sở thành viên có thành tích xuất sắc trong năm 2016.
Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017, đồng chí Maltsev V. V. - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Vietsovpetro đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với lời kêu gọi mỗi CBCNV Vietsovpetro nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực vào phong trào thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của Vietsovpetro để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất đã được giao trong năm 2017.   
Tại Hội nghị Người Lao động diễn ra chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Nam Cường – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc báo cáo về 1 số chế độ chính sách mới, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thu chi Quỹ phúc lợi, Quỹ Tương trợ Vietsovpetro năm 2016 và đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn Vietsovpetro.
Theo báo cáo của BCH Công đoàn, năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt với tập thể CBCNV Vietsovpetro, đó là kỷ niệm 35 năm thành lập và 30 năm ngày khai thác tấn dầu đầu tiên. Để chào mừng sự kiện quan trọng này, năm 2016 vừa qua, Vietsovpetro hoàn thành và hoàn thành xuất sắc hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu…trong bối cảnh khó khăn do sản lượng dầu sụt giảm, giá dầu giảm sâu và kéo dài.
Dù phải tập trung thực hiện tái cơ cấu tổ chức nhưng Ban Lãnh đạo Vietsovpetro luôn dành các giải pháp tốt nhất cho người lao động như đào tạo nghề 2 để tái bố trí lao động, động viên CBCNV nghỉ hưu sớm…nên trong năm 2016 không có lao động phải nghỉ chờ việc. Bên cạnh đó, dù thu nhập giảm nhiều so với các năm trước nhưng Ban lãnh đạo Vietsovpetro vẫn duy trì các khoản thưởng để động viên người lao động như nhân sự kiện khai thác 220 triệu tấn dầu, kỷ niệm 35 năm thành lập Vietsovpetro và các ngày lễ, Tết… Công đoàn vẫn tổ chức các chuyến tham quan du lịch, hỗ trợ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn và 1 số phúc lợi khác… Vietsovpetro cũng đã thực hiện tốt các quy định trong Thoả ước LĐTT về chăm lo đến đời sống việc làm, các chế độ chính sách và điều kiện làm việc đối với người lao động. Trong năm 2016,  Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức 3 cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, trong đó có 22 kiến nghị của người lao động được đưa vào buổi đối thoại của Vietsovpetro, 22 kiến nghị được các đơn vị tự giải quyết trong nội bộ. Tất cả các kiến nghị đã được người sử dụng lao động giải đáp kịp thời và thỏa đáng. Thông qua đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, Vietsovpetro đã xây dựng được mối quan hệ hài hoà giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hai bên đã thực sự thấu hiểu và chia sẻ các khó khăn. Chính mối quan hệ lao động hài hoà đã đó góp phần giúp cho Vietsovpetro vượt qua các khó khăn thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trong năm 2016.
Hội nghị đã tiến hành bầu cử lựa chọn 10 đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2017.
            Như vậy, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị Người lao động Vietsovpetro đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết của Hội nghị và thể hiện quyết tâm sẽ cùng với người lao động trong toàn Vietsovpetro nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017.
 
Sau đây là 1 số hình ảnh Hội nghị:
 
 
 
Tổng Giám đốc Từ Thành Nghĩa báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro năm 2016
 
 
Đ/ c Lê Việt Hải – Phó Tổng giám đốc Địa chất trình bày tham luận
 
 
Đ/c Trần Văn Vĩnh – Chánh Kỹ sư trình bày tham luận
 
Chánh Kinh tế Kudinova E. V. trình bày tham luận
 
Đ/c Lê Quang Mẫn – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày tham luận
 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Các đơn vị, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
Các Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 được vinh danh
 
 
Công đoàn Vietsovpetro vinh dự được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 
Các Công đoàn CSTV xuất sắc năm 2016 được vinh danh
 
Đ/c Vũ Nam Cường – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc báo cáo về các chế độ chính sách mới tại Hội nghị Người lao động
 
Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Nguyễn Quốc Đạt trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn tại Hội nghị Người lao động
 
Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Maltsev V. V. phát động phong trào thi đua
 
Quang cảnh chung của Hội nghị
 
 
 
 
 
Tin & Ảnh: A.P – Đ.H

Tin nổi bật