Sign In

tin tức - sự kiện

Công trình của Thanh niên XN Khai thác Dầu khí được vinh danh tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2016

12/15/2016 1:15:38 PM

Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ...


Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ; đồng thời động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc.
 
 
 
Các tác giả đến từ Đoàn Thanh niên Tập đoàn được vinh danh
 
Tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX năm 2016 vừa qua, Ban tổ chức đã nhận được 219 hồ sơ đề cử của 44 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (trong 219 hồ sơ có 128 là các đề tài, giải pháp sáng tạo, chiếm 58,4%; 39 sản phẩm sáng tạo, chiếm 17,8% và 52 công trình sáng tạo, chiếm 23,7%). Căn cứ các hồ sơ nhận được, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng bình chọn và chọn ra 34 hồ sơ tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng.
Các công trình, sản phẩm được tuyên dương lần này có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: xây dựng, công nghiệp, anh ninh hàng không, công nghệ thông tin, y tế, môi trường,....
Tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX năm 2016, Đề tài “Hoán cải hệ thống điều khiển Trung tâm giàn công nghệ trung tâm 2” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Đác, Lê Hữu Thành, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thanh Hùng, Trần Phú Hưng, Lê Trọng Đức và Hồ Huy Linh (Ban Tự động hóa, Xí nghiệp Khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsopetro là 1 trong 4 công trình, đề tài, sản phẩm của Thanh niên Tập đoàn được tuyên dương.
 
 
 
Đại diện nhóm tác giả công trình “Hoán cải hệ thống điều khiển Trung tâm giàn công nghệ trung tâm 2” nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Qua thành công của Đề tài, một lần nữa khẳng định sự sáng tạo và quyết tâm của đoàn viên thanh niên Vietsovpetro, đặc biệt là XN Khai thác Dầu khí trong nghiên cứu khoa học gắn với thực tế đời sống, góp phần tăng năng xuất lao động, mang lại hiệu quả cao đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, Tập đoàn.
 
                                                                     A.P. (Biên tập từ nguồn PVN)

Tin nổi bật