Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của Đảng ủy Vietsovpetro và kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Ngày 28 và 29/5/2013; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Liên doanh Vietsovpetro tổ chức “ Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”.

Hơn 1200 là các đồng chí cán bộ giữ chức vụ của Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở các cấp trong Vietsovpetro dự đợt học tập này.

Tại Hội nghị, các  đại biểu đã được nghe báo cáo viên Giáo sư Tiến sĩ  Trần Văn Bính - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn văn hóa, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người Cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, trong công tác, trong quan hệ hàng ngày: gần dân, vì dân, tôn trọng dân, nêu gương trước Nhân dân…

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm.

Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt mọi hành động, trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Phong cách quần chúng trong tư tưởng của Bác chính là sự sâu sát, lắng nghe ý kiến quần chúng, vì lợi ích của quần chúng. Phong cách dân chủ được thể hiện ở chỗ Người luôn luôn thực hiện và yêu cầu CBĐV phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phong cách nêu gương theo Người trước hết là phải nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong tác phong, đạo đức, lối sống, trong mọi công việc từ lớn đến nhỏ, nói phải đi đôi với làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới,...  

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, thông qua những câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp của Bác làm toát lên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến, phát huy sức mạnh tập thể, nhận trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc của Đảng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách dân chủ, quần chúng, nêu gương của Hồ Chí Minh chính là cơ hội để mỗi CBĐV soi xét, nhìn nhận lại bản thân để tự hoàn thiện mình, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như coi trọng mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân theo phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì lợi ích của nhân dân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với CBĐV, cũng là để huy động sức xây tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng.  Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao ý thức trách nhiệm gương mẫu của CBĐV, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp  có vai trò quan trọng góp phần khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém còn tồn tại.

Nhân dịp đợt học tập này, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng giám đốc và đồng chí Đặng Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro đã trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 6 đồng chí trong số 14 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19.5.2013.

Báo cáo viên GS.TS Trần văn Bính

 Đ/c Nguyễn Hữu Tuyến và đ/c Đặng Minh Hồng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Toàn cảnh Hội nghị học tập

 

                                                            Tin & Ảnh: A.P – A.V.

 

                                     

  

VIETSOVPETRO
105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857